Home / Ereybixin Saynis / Qaamuuska Ereybixinta Kimistariga

Qaamuuska Ereybixinta Kimistariga

EnglishSoomaali
AbsoluteSugan
Absolute alcoholAlkahool sugan
Absolute potential Kayd sugan
Absolute rate reactionDhakhso falgal sugan
Absolute weightCulays sugan
AbsorbentLa nuuge
Absorption meterNuugid beeg
Absorption Nuugid
Absorption coefficient Weheliye
Absorption spectrumJeegaan nuugid
Absorption tubeDhuun nuugid
Acceleration Karaar
Acceleration filterMiire karaar
AcceptorQaate
AcetaldehydeAsitaldhihaydh
AcetamideAsitamaydh
Acetic acidAsatik asiidh
AcetoneAsitoon
AcetylAsitayl
AcetyleneAsitayliin
AcidAsiidh
AcidyteSibaaq asiid
Acidic Asiidhaysan
AcidityAsiidhnimo
AcidimetryAsiidh-cabbird
Acid value numberQiimo tiro asiidh
ActiniumAktiiniyam
ActivatedKacaan
Activated CarbonKaarboon kacaan
Activation energyTamar kicin
Addition reactionFalgal ku-darid
Additive compoundIsku dhis dariseed
Adhesion Qalaad is jiidad
Adsorption Luyuus
AerosolAyrosool
AffinityXiise
AgentCaamil
Air Hawo
AliphaticAlifaatic
AlkaliAlkaali
Alkali metalsBiraha alkaali
Alkaline earth metalsBiro dhuleed alkaalaysan
AlkaneAlkayn
AlkeneAlkiin
AlkylAlkayl
AllotropyJinsi
AlloyBirdhaf
Alpha particlesSaxarrada alfa
Alum Alam
AluminiumAlluumiiniyam
Aluminium acetateAlluumiiniyam asitayt
Aluminium alloyBirdhaf alluuminiyam
Aluminium bromideAlluumiiniyam baromaydh
Aluminium carbonateAlluumiiniyam karbonayt
Aluminium ethylateAlluumiiniyam etaylayt
Aluminium hydrideAlluumiiniyam haydaraydh
Aluminium oxideAlluumiiniyam oksaydh
Aluminium phosphateAlluumiiniyam fosfayt
Aluminium silicateAlluumiiniyam silikeyt
Aluminium sulphateAlluumiiniyam salfayt
AmalgamAmalgam
AmericiumAmeerisiyam
AmidesAmaydhis
AmidoAmiidho
AminationAminaynshin
AmineAmayn
AminoAmiino
AmmineAmmaayn
AmmoniaAmmooniya
AmmoniumAmmooniyam
Ammonium carbonateAmmooniyam kaarbonayt
Ammonium chlorideAmmooniyam koloraydh
Ammonium hydroxideAmmooniyam haydarogsayd
Ammonium ionAayoon ammooniyam
Ammonium nitrateAmmooniyam naytarayt
Ammonium sulphateAmmooniyam salfayt
AmmonlysisFangal ammooniyeed
AmorphousWiriqlaawe
AmphotericLaba eefle
AmplitudeQoton
Amyl acetateAmayl asetayt
Amyl alcoholAmayl alkahool
Amyl groupKooxda amayl
AnaesthesiaSuuxid
AnalysisSaafid
AngleXagal
AngstromAngistaroom
Angular momentXagal daafadeed
AnhydrideAnhaydaraydh
AnhydrousOomane
AnilineAnayliin
Animal charcoalDhuxul xoolaad
Animal starchIstaarji xoolaad
Anion Aayoon taban
AnodeQotin togan
Anti-catalystLid kalkaaliye
AntimonyIstiibiyam
Antimony hydrideIstiibiyam haydaraydh
Antimony oxideIstiibiyam oksaydh
Antimony sulphateIstiibiyam salfayt
Antimony tribromide Istiibiyam saddex Baroome
Antimony trichlorideIstiibiyam saddex Kaloraydh
Anti-oxidantLid ogsidhayn
ApproximationSeemid
AquaBiyo
AquafostisBiyo foortis
Aqua regiaBiyo reejiya
AqueousBiyood
ArgonArgon
AromaticAroomaatig
AromatizationAroomaatayn
ArrangementRatibaad
ArrayTeed
Arrhenius equationIsleegta arreeniya
ArsenicArsinik
Arsenic penta flourideArsinik shan fallooraydh
Arsenic tribromideArsinik saddex baromaydh
Arsenic trichlorideArsinik saddex koloraydh
Arsenic trisulfideArsinik saddex salfaydh
ArsineArsayn
ArylArayl
AsbestosAsbestoos
AshDambas
Associationisu urur
AssumptionU qaadasho
AsymmetricAan wanqarnayn
Asymmetric carbon atomKaarboon atam aan wanqarnayn
Asymmetric compoundIsku-dhis aan wanqarnayn
AtmosphereGibil
Atmospheric pressureCadaadis atmosfeereed
AtomAtam
Atomic energyTamar atam
Atomic massCuf atam
Atomic numberTiro atam
Atomic radius Gacan atam
Atomic theoryAragti atam
Atomic weightCulays atam
AttractionIsjiidasho
Attractive forcexoog isjiidasho
AverageCelcelis
AvidityAwood kalabax
Avogadro’s lawXeerka Afoogaadro
Avogadro constantMadoorsamaha Afoogaadro
Avogadro numberTirada Afoogaadro
BactericideBakteeriya dila
BalanceMisaan
Balanced reactionFalgal miisaaman
Barbituric acidBaarbituurik asiidh
Bardach reactionFalgalka baardaj
BariumBaariyam
Barium acetateBaariyam asitayt
Barium aluminateBaariyam alluuminayt
Barium bromideBaariyam baromaydh
Barium carbonateBaariyam kaarbonayt
Barium hydroxide penthydrateBaariyam haydarogsaydh shan-cokan
Barium hybofosphileBaariyam haybofasfayt
Barium iodateBaariyam ayodhayt
Barium sulphateBaariyam salfayt
Barium sulphideBaariyam salfaydh
BarometerCadaadis beeg
BaseBays
Base exchangeBays isdhaafsi
Base metalsBiro bays
BasicBaysaysan
Basic dyeSibaaq beysaysan
Basic saltCusbo baysaysan
BasicityBaysnimo
BatteryBeytari
Battery acidAsiidh baytari
Bead testTijaabada kuusha
BeakerBakeeri
BeamDhud
Bee-hive-shelfMoqorafad
Beer’s lawXeerka beer
Bell jarGembis dawan
BenzaldehydeBensaldhihaydh
BenzamideBensiin
BenzoylBensool
BerkeliumBerkeeliyam
BerylliumBeriiliyam
Bett’s processHabka Bett
Bi carbonateLaba kaarbonayt
BinaryLabaale
Binding energyTamar is-hayn
BiochemestryKimistiriga noolaha
Bio elementCuriyaha noolaha
Bi-rotationIsbeddel wareeg
BismuthBismut
BivalentKaaftoon labaale
Blank determinationXadidid horaad
Blank experimentTijaabo horaad
Bland testHubsasho horaad
Blast furnaceFoorno
BleachingFaaqidid
BlowpipeTuubo afuufeed
Blowpipe analysisSaafid tuubo afuufeed
Blowpipe reactionFalgal tuubo afuufeed
Bohr atomAtamka bohor
Boiling pointBarta karka
BombHaan bireed
BombardmentDuqeyn
BondDabar
Bond angleXagal dabar
Bond energyTamar dabar
Bond lengthDherer dabar
BoraxBoorakis
Boric acidBoorik asiidh
BoronBooron
Boron nitrateBooron naytraydh
Boron phosphateBooron fosfayt
Boron trichlorideBaaron saddex kaloraydh
Boyle’s lawXeerka bool
BrassBaraas
Brin’s testHubsashada Bariin
BrineBiyo cusbood
BromateBaromayt
BromideBaromaydh
Bromine (Br)Boromiin
Bromoacetic acidBaromoasitik asiidh
BromoacetoneBaromo asitoon
Para-BromobenzaldehideBaara-baromobenaaldihaydh
BromobenzeneBaromobensiin
Ortho-Bromobenzyl cynideOorto-Baromobensayl saynaydh
Bromoethyl chlorosulfonateBaromo-etayl kalooro-sulfayte
Bronze Baroonsi
Brownian motionDhaqdhaqaaqa Barooniyan
Buffer solutionBilanka joogtaynta
Bunsen burnerLaambada baansen
BuoyancySabbayn
BuretteMitimiso
BurningGubasho
ButaneBiyuutayn
ButylBiyuutayl
Butyric acidBiyuutayrik asiidh
By productWarqash
Cadmium (Cd) Kaadmiyam
Cadmium acetateKaadmiyam asitayt
Cadmium bromideKaadmiyam baromaydh
Cadmium carbonateKaadmiyam kaarbonayt
Cadmium chlorideKaadmiyam koloraydh
Cadmium hydroxideKaadmiyam haydarogsaydh
Cadmium sulphate Kaadmiyam salfayt
Caesium (Cs)Siisiyam
CaffeineKafiyiin
Calcium (Ca)Kaalsiyam
Calcium carbideKaalsiyam karbaydh
Calcium carboniteKaalsiyam kaarbonayt
Calcium chlorideKaalsiyam koloraydh
Calcium cyanimideKaalsiyam saynamaydh
Calcium cyclamateKaalsiyam saykalamayt
Calcium fluorideKaalsiyam falooraydh
Calcium hydroxideKaalsiyam haydarogsaydh
Calcium nitrateKaalsiyam naytarayt
Calcium oxideKaalsiyam ogsaydh
Calcium phosphateKaalsiyam fosfayt
Calcium sulphateKaalsiyam salfayt
Calcium sulphide Kaalsiyam salfaydh
CaliforniumKaliforniyam
CamphorKaafuur
Cane sugarSonkor qasab
CapacityQaad
Capillary tube Dhuun taftineed
CapillatorTaftineeye
Capric acidKabrik asiidh
Caproic acidKabrooyic asiidh
CarbideKarbaydh
Carbo hydrateKaarbohaydarayt
Carbon (C) Kaarboon
CarbonationKaarboonayshin
Carbon cycleMeerto kaarboon
Carbon dioxideKaarboon laba oksaydh
Carbon disulphateKaarboon laba salfaydh
Carbonic acidKaarboonik asiidh
Carbonium ionKaarbooniyam aayoon
Carbon monoxideKaarboon hal oksaydh
Carbon tetra chlorideKaarboon afar kaloraydh
Carboxyl groupKoox kaarbogsayl
Carboxylic acidKaarogsaylik asiidh
CatalystKalkaaliye
CatalysisKalkaalid
CathodeQotin taban
Cathode raysFalaaraha qotinka taban
CationAayoon togan
Caustic sodaKoostig soodha
CellUnug
CelluloseSelluloos
CementShamiito
Centrifugal forceXoog ka xuddun
CentrifugeWeydhaamiye
Centripetal forceXoog ku xuddun
Chain Silsilad
Chain reactionSilsilad falgal
CharcoalDhuxul
ChargeSaldanab
Charge-mass ratioSaami cuf-saldanab
Charles’s lawXeerka Jaarlees
ChemicalKimikeed
Chemical affinityXiiso kiimikeed
Chemical balanceMiisaan kiimikeed
Chemical bondDabar kiimikeed
Chemical changeisbeddel kiimikeed
Chemical compoundIskudhis kiimikeed
Chemical constitutionTarkiib kiimikeed
Chemical energyTamar kiimikeed
Chemical equationIsle’eg kiimikeed
Chemical equilibriumDhiillitiran kiimikeed
Chemical equivalentIsudhigan kiimikeed
Chemical formulaJid kiimikeed
Chemical reactionFalgal kiimikeed
Chemical symbolSummad kiimikeed
ChemisorptionLasuub kimikeed
ChemistryKamistari
Chemo lysisKimolaysis
ChloralKoloral
ChlorateKalorayt
ChlorideKaloraydh
ChlorinateKalooriine
Chlorine (Cl)Kaloriin
Chlorine oxideKaloriin ogsaydh
Chloro-acetic acidKalooro aseetig asiidh
ChlorobenzeneKalooro bensiin
ChloroethaneKalooroitayn
ChloroetheneKalooroitiin
ChloroformQaab kalooro
ChloromethaneKalooromiitayn
ChloropropeneKalorobarobiin
Chlorosulphonic acidKalooro-sulfoonig asiidh
Chlorous acidKoloroos asiidh
ChromateKoromayt
ChromatographyMidabaawir saafid
ChromaKarooma
ChromiteKaromayt
Chromium (Cr)Koroomiyam
Chromium acetyl acetonateKoroomiyam asitayl asitoonayt
Chromium ammonium sulphateKoroomiyam amooniyam salfayt
Chromium borideKoroomiyam booraaydh
Chromium carbideKoroomiyan Korbaydh
Chromium dioxideKoroomiyam laba ogsaydh
Chromium hexacarbonylKoroomiyam lix karbonyl
Chromous bromideKoromoos baromaydh
Chromous carbonateKoromoos kaarbonayt
Chromous chlorideKoromoos kalooraydh
Chromous oxalateKoromoos ogsulayt
CircuitMareeg
Cis-tran isomerismIskudhan-kaladhan isku naanaysnimo
Citric acidSitrik asiidh
ClassificatoinAbla-ableyn
Cleaning solutionMilanka nadiifinta
CleavageDillaac
Clip Qabte
CoagulationIsku dhegdheg
CoefficientHorgale
Coke Koox
CollitionIs-hirdin
Collition theoryAragtida is-hirdiga
ColloidKollaydh
Colloidal solutionMilan kolleydheedh
ColorimeterKalarimitir
Colorimetric analysisSaafidda kalarimitireed
Columnjoog-u-tax
CombinationIsu-tag
CombustionGubasho
Complete reaction Falgal dhan
ComplexMurakab
ComponentsXubnaha
CompositionKa samaysan
CompoundIsku dhis
CompressibilityDiismid
ConcentrationRibbanaan
ConceptFikrad
CondensationUumi hoora
CondenserXarfiye
ConductivityGudbin
ConductorGudbiye
Condy’s floodDareeraha kondi
ConfigurationRatibaad
Conical flaskDhalo toobineed
ConiineKoniin
ConjugateIsdhaaf
ConservationDhowris
ConstantMadoorsoome
ConstitutionKa koobnaan
Constitutional formulaJidka ka koobnaanta
Contact processHabka istaabadka
ContractionKogid
ConversionU rogid
Cooling curveXoodka qaboojinta
Copper (Cu) Kubram
Copper carbonateKubram karbonayt
Copper chlorideKubram kaloraydh
Copper nitrateKubram nitrayt
Copper oxideKubram ogsaydh
Copper sulphateKubram sulfayt
CorkFur qori
Cork stopperQoofal
CorrosiveLeefe
CovalenceDabar wadaagid
Covalent bondDabar wadaag
CrackingBurburin
Cracking processHabka burburinta
CresolKareesol
Critical temperatureHeerkulka qirinqiirka
CrucibleDhaal
Crust Oogo
CrystalWiriq
Crystal energyTamar wiriq
CrystallizationWiriqayn
CrystalloidWiriq-u-eke
CubeSaddex jibbaar
CupricKubrik
CuprousKubroos
Cuprous chlorideKubroos kaloraydh
CuriumKuuriyam
CurrentQulqul
CurvatureXoodnaan
CyanateSeynayt
CyanideSeynaydh
Dalton’s lawXeerka dhaaltoon
DateTaariikh
D.D.TD.D.T
Deacon processHabka diikoon
DeactivationCelin kicin
DeaminationAmaynsaarid
DecalcificationKaalsiyam saarid
DecantDharuurid
DecayMataatax
DecompositionKalabax
DefectIin
DefiniteGo’aan
DeflagrationHolcid falgal
DeformQaab doorin
DegreeDerajo
DehydrateOomi
Dehydrating agentOomiye
Dehydration spoonQaaddada oommanaynta
DehydrationOommanayn
DehydrogenationHaydarojiin saarid
DeliquesceSayax milmid
DeliquescentSayax milme
Delivery tubeXidhiidhiso
De-mulsification densityCufnaan
DeoxidationOgsigiin saarid
DepolymerizeTaran furfur
DepthQoto
DesiccatorWeel qallajin
DesorptionLusuub celin
DetergentNadiifiye
DeuteriumDiyuteeriyam
DeviationLeexasho
DextroseDegsitaroos
D-glucoseD-guluukoos
DiagramJaantus
DialysisKallooydh soocid
DiamondDhaymoon
DiastaseDhiyaastays
DiatomicLaba atamle
DichromateLaba karoomayt
DidymiumDhidhaymiyam
DiffractionGadaal baah
DiffusionSiimow
DiluteBarax
DimerLaba ka tarme
DimerizationLaba ka tarmid
DipoleLaba cirifle
Dipole momentMaroojis laba cirifle
Direct currentQulqul toosan
Direct proportionalSaamigal qumman
DisaccharideLaba sakraydh
DischargeDanab tirsan
Dis orderHab la’
DispersionBaahsanaan, Firidhsanaan
DisplaceBarabixi
DisplacementBarabixin
DissociationKala furan
Dissociation constantMadoorsoomaha kala furanka
DissolveMil
DissolutionMilitaan
DistillationXareedayn
DistributionQaybsanaan
Distribution coefficientWeheliyaha qaybsanaanta
Distribution constantMadoorsoomaha qaybsanaanta
Distribution ratioSaamiga qaybsanaanta
DivalentLaba kaaftoonle
DomainXero
DonorDeeqe
Double bondDabar lammaan
Double DecompositionKalabax lammaan
DropperDhibciye
DrugDaroogo
Drying agentQalajiye
DuctileMiiqme
DuctilityMiiqnaan
DyeSibaaq
DynamicDhaynaamik
Dysprosium (Dy)Dhaysbaroosiyam
EffectRaad
EfflorescenceBiyo bixin
EfflorescentBiyo bixiye
Einsteinium (Es)Aynisteeniyam
ElasticityLoodsanaan
Electric chargeDanab saldanab
Electric conductivityGudbin danab
Electric currentQulqul danab
Electric fieldBadad danab
ElectricityDanab
Electric resistenceCaabbi danab
Electro chemical seriesTaxa firfircoonaanta danabka
Electro chemistryDanab kamistariyeed
ElectrodeQotin
Electrolytic conductionGudbin gudbiye-miino
Electromagnetic radiationKaah birlab danabeed
ElectronElektaroon
Electron affinityXiiso alektaroon
Electron configurationRatibaad elektaroon
Electron negativityElektaroon jiidasho
Electron shellHeer tamar elektaroon
ElectrovalenceElektaroonkaaftoomid
Electrovalent bondDabar elektaroon kaaftoon
Element Curiye
Elementary analysisSaafidda fudud
Elevation of boiling pointFoocidda barta karka
EmanationBukaac
EMFXoog danab wade (XDW)
EmissionBixin
Empirical formulaNaanays fudud
EmulsionBaq
EndothermicKulqaate
End pointBarta dhammaadka
Energy Tamar
Energy conservationDhowrista tamarta
Energy distributionQaybsanaanta tamarta
Energy levelHeer tamar
EnthalpyIntalbi
Entropy Intaroobi
EnzymeInsaym
EpimerXigid
EpimerizationXigidayn
EquationIsle’eg
Equation of stateisle’eg waji
Equilibrium Dheellitiran
Equilibrium constantMadoorsoome dheellitiran
Equilibrium stateWaji dheellitiran
EquimolecularMuuliikiyuullo isle’eg
EquivalenceIsu dhigmid
EquivalentIsu dhigan
Equivalent pointBarta isu-dhiganka
Equivalent weightCulays isu-dhiganka
EremacousisFalgal gaabis
ErythriaCaseeye
EsterIster
EsterificationIslarayn
EthaneIteyn
EthanolItanol
EtherIter
EthylItayl
Ethyl alcoholItayl alkahool
EthylamineItayl amayn
EthylationItalyn
EthyleneItayliin
EuchlorineYukalooriin
EudiometerYudhiyomitir
Europium (Eu)Yurubiyam
Eutectic mixtureIsku jir kalama-haraan
Eutectic pointBarta kalama-haraanka
Evacuation of airMadhin hawo
EvaporationUumi bixin
ExcitationDidsanaan
Excited stateWaji didsan
Exclusion principleMabda’ ka baxsanaanta
ExothermicKul bixiye
ExpansionFidid
ExperimentTijaabo
ExplosionQarax
ExponentJibbaar
ExposureU bandhig
ExtractionSoo saarid
FactorQodob
Family Bah
FaradayFaaradhay
FatDufan
Fehling’s solutionHilanka Fehlingi
FermentationKhamiirid
FermiumFermiyam
FerricFeerik
Ferroso ferric oxideFerrooso feerik ogsaydh
FerrousFerroos
FigureJaantus
FilterMiire
FiltrateMiir
FiltrationMiirid
Filter paperWarqadda miiridda
Fire extinguisherDab damiye
First order rateDhakhso horsiimo koobaad
Fischer-Tropsh processHabka fisjer-torobosji
FissionDhambalan
Fix Xayir
Fixation of nitrogenXayiridda naytarojiin
Fixed airHawo xayiran
Fixed oilSaliid xayiran
Flash Big
Flash pointBar big
FlaskDhalo
FlorescenceIf bidhid
FloatationSabbayn
FluidDareere
FluorideFalooraydh
Fluorine (Fe)Fallooriin
ForceXoog
ForcepsBirqaab
FormaldehydeFoormaldhihaydh
FormalinFoormaliin
FormationSamays
Formic acidFoormik asiidh
FormulaNaanays
Formula massNaanays cuf
Formula weightNaanays culays
Fowler’s solutionMilanka fowler
Fractional distillationQayb xareedayn
FractionationQaybayn
Fractionating columnRaad xareedayn
Francium (Fr) Faransiyam
FreeXor
Free energyTamar xor ah
Free pathMarin xor ah
Free valenceKaaftoon xor ah
Freeze-dryingQaboojin qallajin
Freezing pointBarta barafowga
FrequencyRakaad
FructoseFaraktoos
FuelShidaal
FumesQiiq
FunnelMasaf
FurnaceMaraaq
FuseIsku-dhalashan
FusionIsku-dhalaal
Gadolinium (Gd)Gaadoliiniyam
GainKorodsi
GalactoseGalaktoos
Gallic acidGallik asiidh
Gallium (Ga) Gaaliyam
GasNeef
Gas constantMadoorsoomaha neefta
Gas equationIsle’eg neef
Gas lawsXeerarka neefta
Gas maskXijaab neefeed
GelJel
GermaniumJermaaniyam
GlassQuraarad
GlucoseGuluukoos
GlucosideGuluukosaydh
GlycerolGalayserool
GlycogenGalaykojiin
Gold (Au)Dahab
Graduated cylinderDhululubo cabbiran
Graduated flaskDhalo cabbiran
Gram-atomGaraam atam
Gram equivalentGaraam isu-dhigan
GraphiteGarafayt
GravimetricCulays cabbir
Ground stateWeji deggen
GroupUrur
Haber processHabka Haber
Hafnium (Hf)Haafniyam
Haldane apparatusSaabaanka Haldayn
Half-cellUnug badh
Half-lifeCimri badh
Half reactionFalgal badh
HalideHalaydh
HalogenHalojiin
HalogenationHalojiinayn
Haloid acids Asiidhyada halloydh
Hard waterBiyo adag
Heat Kul
Heat capacityKulqaad
Heating curveXoodka kululayta
Heat of adsorptionKulka lusuubka
Heat of combustionKulka gubashada
Heat of crystallizationKulka wiriqaynta
Heat of decompositionKulka kala baxa
Heat of dilutionKulka badhxidda
Heat of formationKulka samayska
Heat of ionizationKulka aayonoobidda
Heat of neutralizationKulka dhexdhexaadinta
Heat of reactionKulka falgalka
Heat of solutionKulka milanka
Heat of transformationKulka isbeddelka
Heavy hydrogenHaydarojiin culus
Heavy metalBir culus
Heavy waterBiyo culus
Helium (He)Hiiliyam
HemihydrateBadh haydarayt
Henry’s lawXeerka Henari
HeptaneHebtayn
HeptavalentLix kaaftoonle
HeptoseHebtoos
Hess’s lawXeerka Hees
HeteratoinicAtammo kala duwane
HeterogeneousKala kaan
HexaneHagsayn
HexavalentLix kaaftoonle
HexoseHegsoos
Holmium (HO)Hoolmiyam
Homogeneous Isku kaan
Homogeneous catalystKalkaaliye isku kaan ah
Homogeneous mixtureIsku jir isku kaan ah
Homogeneous reactionFalgal isku kaan ah
Homologous seriesTaxa homologo
Homo-polar bondDabar isku cidhifle
HybridIska dhal
HydrateCokan
Hydrated ionAayoon cokan
Hydrated oxideOgsaydh cokan
HydrationCokaneyn
Hydration energyTamarta cokonaynta
HydrideHaydaraydh
HydrocarbonHaydarokaarboon
Hydrochloric acidHaydarokaloorig asiidh
Hydrofluoric acidHaydarofaloorig asiidh
Hydrogen (H)Haydrojiin
Hydrogenated oilSaliid haydaroojiinaysan
HydrogenationHaydarojiinayn
Hydrogen atomAtamka haydarojiin
Hydrogen bondDabar haydarojiin
Hydrogen bromideHaydarojiin baromaydh
Hydrogen chlorideHaydarojiin kaloraydh
Hydrogen electrodeQotin haydarogiin ah
Hydrogen equivalentIsu-dhiganka haydarojiin
Hydrogen fluorideHaydarojiin falooraydh
Hydrogen iodideHaydarojiin ayodhaydh
Hydrogen peroxidehaydarojiin berogsaydh
Hydrogen sulphideHydrogen salfaydh
HydrolysisFalgal biyood
Hydrolysis constantMadoorsoomaha falgal biyoodka
Hydronium ionAayoonka haydrooniyam
HydrophileBiyo-u-xiise
HydrophobeBiyo-uma-xiise
Hydrophobic colloidKoolaydh biyo-uma-xiise
HydrosolHaydarosool
Hydro sulphuric acidHaydarosalfiyuurik asiidh
HydroxideHaydaro-ogsaydh
Hydroxile ionAayoonka haydaro-ogsaydh
HygroscopicSayaxe
HyboHaybo
HypochloriteHaybokalorayt
HypophosphateHaybofosfayt
Hypo-phosphoric acidHaybofasfoorik asiidh
Hypo-phosphorous acidHaybofasforoos asiidh
HyposulphiteHaybosalfayt
Hybosulphuric acidHaybosalfiyuurik asiidh
Hyposulphurous acidHaybosalfiyuuroos asiidh
HypothesisAfeef
Ideal gasNeef mitaali ah
Ideal gas constantMadoorsoomaha neefta mitaaliga ah
Ideal gas equationIsleegta neefta mataaliga ah
Ideal solutionMilan mitaali ah
IgnitionShidid
Ignition pointBarta shididda
Ignition temperatureHeerkulka shididda
IlluminationIftiimid
ImbibitionBiyo qaadasho
Imino groupKooxda amayno
IllustrateMuuji
ImmiscibleMa dhexgale
ImpactDhacdo
ImpureSaafi ahayn
ImpurityUsar
In activeMa firfircoone
Inactive gasesNeefaha wahsada
Incande sceneIfid kul
Incomplete reactionFalgal aan dhammayn
Incompressible volumeMug ma diisme
IndicatorTuse
IndiumIndiyam
IndoleIndool
InduceSaaq
Induced reactionFalgal saaqan
InductionSaaqid
InductorSaaqe
InertWahsi
Inert gasHawo wahsata
Inert oxideOgsaydh wahsada
Infinite dilutionBadhax xad la’
InflammableHolce
InhibitorJoojiye
Inhibitor chemicalJoojiye kiimikeed
Inhibitor oxidationJoojiye ogsidhayn
InitiatorBilaabe
InorganicOorgaanik ma ahe
Inorganic acidAsiidh oorgaanik ma ahe
Inorganic chemistryKamistari oorgaanik ma ahe
Inorganic compoundsIsku-dhisyada oorgaanik ma ahe
Inorganic matterMaatarka oorgaanik ma ahe
InsolubilityAan milmayn
InsolubleMa milme
Insoluble salts Cusbooyinka ma milme
InspissationXarkagid
InsulatorMa gudbiye
InterfaceWajihin
Inter ionic attractionIs jiidashada aayoonnada
IntermediateDhexe
Intermediate compoundIskudhis dhexe
Intrinsic energyTamarka suubaanka
InverseRogan
InversionRognaan
IodateAyodhayt
IodideAyodhaydh
IodineAayodhiin
IodoethaneAayoodhoitayn
IodoformAayoodhofoom
IodomethaneAayoodhometayn
IonAayoon
Ion activityFirfircoonaanta aayoon
Ion antagonistIska soo horjeed aayoon
Ion complexAayoon murakab
Ion concentrationRibbanaanta aayoon
Ion hydrateAayoon cokan
Ion hydroniumAayoon haydrooniyam
IonicAayooneed
Ionic bondDabar aayooneed
Ionic bondingDabrid aayooneed
Ionic chargeSaldanab aayooneed
Ionic compoundIsku-dhis aayooneed
Ionic concentrationRibbanaan aayooneed
Ionic crystalWiriqle aayooneed
Ionic displacementBarabixin aayooneed
Ionic equationsIsle’egyo aayooneed
Ionic equilibriumDheellitiran aayooneed
Ionic hypothesisAfeef aayooneed
Ionic latticeRaso aayooneed
Ionic migrationHayaamid aayooneed
Ionic mobilityDhaqdhaqaaq aayooneed
Ionic productsMaxsuul aayooneed
Ionic radiusGacan aayooneed
Ionic reactionFalgal aayooneed
Ionic saturationDheregsanaan aayooneed
Ionic strengthQuwad aayooneed
Ionic theoryAragtida aayooneed
Ionic valenceKaaftoon aayooneed
IonizationAayoonayn
Ionization coefficientWeheliyaha aayoonaynta
Ionization constantMadoorsoomaha aayoonaynta
Ionization degreeDarajada aayoonaynta
Ionization potentialKaydka aayoonaynta
Ionization temperatureHeerkulka aayoonaynta
IonizeAayoonee
IonophoresisAayoon guurid
Iridium (Ir) Iridiyam
Iron (Fe) Bir
IrreversibleMa geddisme
Irreversible reactionFalgal ma gaddisme
IsobarIsku cadaadis
IsobuteneAysoobuyuutayn
IsocyclicAysoosayslik
IsomerIsku naanays
IsomerismIsku naanaysnimo
IsothermalIsku heerkul
IsotopeAysotoob
KeroseneGaas
KeteneKetiin
KetoneKiitoon
Kindling temperatureHeer kulka shididda
Kinetic energyTamar socod
Kinetic theoryAragti socod
Kipp’s apparatusSaabaanka Kib
KryptolKiribtool
Krypton (Kr)Kiribtoon
K-shellHeertamarta K
Labelled Suntan
Laboratory Shaybaadh
Laboratory equipmentQalabka shaybaadhka
Laboratory techniqueTiknikada shaybaadhka
Laboratory testHubsashada shaybaadhka
LactaseLaktays
LactateLaktayt
Lactic acidLaktik asiidh
LactoseLaktoos
LanthanidesLantanaydhis
LanthanumLantanum
Latent heatKul dahsoon
LatticeRaso
Lattice defectIin raso
Lattice energyTamar raso
Laughing gasNeefta qoslinta
LauriteLawrayt
Lauric acidLawrik asiidh
Lauryl alcoholLawrayl alkahool
LawXeer
Law of chemical equilibriumXeerka kiimiko dheellitiran
Law of conservation energyXeerka waaridda tamarta
Law of conservation of massXeerka waaridda cufka
Law of constant proportionsXeerka madoorsoomaha saamiyada
Law of definite compositionXeerka saamiyada go’an
Law of mass actionXeerka fal cuf
Law of multiple proportionXeerka saamigalka dhufsan
Lead (Pb)Balambam
Lead acetateBalambam asitayt
Lead arsenateBalambam arsinayt
Lead carbonateBalambam kaarbonayt
Lead camperQolka balambam
Lead chamber processHabka qolka balambam
Lead chromateBalambam karomayt
Lead dioxideBalambam laba ogsaydh
Lead hydroxideBalambam hayro-ogsaydh
Lead iodideBalambam aayodhaydh
Lead nitrateBalambam nitrayt
Lead peroxideBalambam berogsaydh
Lead sulphateBalambam salfeyt
Lead sulphideBalambam salfaydh
LeakageHagid
Leblance processHabka leblanki
Le Chatelier principleMabda’a Lii Jartiliyeer
Left hand ruleXeerka gacanta bidixe
LevigationKala dajin
LewisiteLewisayt
Lewis’s theoryAragtida Leewis
Life timeCimri
Lift Hinji
LightIleys, fudayd
Light alloyBirdhaf fudud
Light metalsIleys beeg
Light oilSaliid fudud
LimeNuurad
LimestoneDibid
Lime waterBiyo nuuradeed
LimitedXadidan
LinearToosan
Linear acceleratorToos u karaariye
Linear moleculeMoolekiyuul toosan
Linear polymerTarme toosan
Line spectrumJeegaan xarriiqeed
LinkageXiriirsan
LiquidHoor
Liquid airHawo hoor
Liquid ammoniaAmmooniya hoor
Liquid crystalWiriqle hoor
Liquid oxygenOgsajiin hoor
Liquid paraffinBaarafiin hoor
Liquid phaseWaji hoor
Liquid stateXaalad hoor
Lithium (Li)Liitiyam
Lithium bromideLiitiyam baromaydh
Lithium carbonateLiitiyam kaarbonayt
Lithium chlorideLiitiyam kalooraydh
Lithium fluorideLiitiyam falooraydh
Lithium hydrideLiitiyam haydrayd
Lithium hydroxideLiitiyam haydarogsaydh
Lithium nitrateLiitiyam naytarayt
Lithium oxideLiitiyam ogsaydh
Lithium peroxideLiitiyam berogsaydh
Lithium salicylateLiitiyam salisaylayt
Lithium salearateLiitiyam salirayt
LitmusLitmas
Litmus paperWarqad litmas
LoadRar
Local elementCuriye maxalli
Logic Maangal
LongitudinalDhereran
LubricationXaydhayn
LuminanceIf
LuminescentIftiin
LuminosityIfid
Luminous energyTamar ifineed
Macro analysisSaafid wayn
Macro moleculeMoolikuyuul wayn
MagnesiaMagneesiya
MagnesiteMagnesayt
Magnesium (Mg)Magniisiyam
Magnesium ammonium phosphateMagniisiyam ammooniyam fastayt
Magnesium bicarbonateMagniisiyam baykaarbonayt
Magnesium carbonateMagniisiyam kaarbonayt
Magnesium chlorideMagniisiyam kaloraydh
Magnesium fluorideMagniisiyam falooraydh
Magnesium hydroxideMagniisiyam haydarogsaydh
Magnesium oxideMagniisiyam ogsaydh
Magnesium peroxideMagniisiyam berogsaydh
Magnesium silicateMagniisiyam silikayt
Magnesium sulphateMagniisiyam salfayt
MagnetBirlab
Magnet fieldBadad birlabeed
Magnetic momentMaroojis birlabeed
Magnetic quantum numberTiro kuwaantam birlabeed
Magnetic susceptibilityNuglaan birlabeed
MagnetismBirlabnimo
MagnetizationBirlabayn
MagnitudeLaxaad
Malic acidMaalik asiidh
MalleableLawaaxsame
Malonic acidMaloonik asiidh
MaltaseMalteys
MaltoseMaltows
Manganese (Mr)Maanganiis
Manganese carbonateMaanganiis kaarbonayt
Manganese chlorideMaanganiis kalooraydh
Manganese dioxideMaanganiis laba ogsaydh
Manganese heptoxideMaanganiis toddobo ogsaydh
ManometerMaanomitir
MassCuf
Mass low of actionXeerka fal cuf
Mass concentrationRibbanaan cuf
Mass defectIin cuf
Mass energyTamar cuf
Mass numberTiro cuf
Mass spectrometerJeegaanbeeg cuf
MatterMaater
Maximum valenceKaaftoonka ugu wayn
Maxwellion distribution velocityFiliqsanaanta kaynaanka Maakisweel
Mean free pathCelceliska marin bannaan
MeasureCabbir
MechanismTallaabooyin
MegaMeega
MeltDhalaal
MeltingDhalaalin
Melting pointBarta dhalaalka
Melting point curveXoodka barta dhalaalka
MenthaneMentayn
MentholMentool
Mercuric acetateMeerkiyuurik asitayt
Mercuric chlorideMeerkiyuurik kalooraydh
Mercuric compoundsIsku-dhisyada meerkiyuurik
Mercuric cyanideMeerkiyuurik saynaydh
Mercuric iodideMeerkiyuurik ayoodhaydh
Mercuric oxideMeerkiyuurik ogsaydh
Mercuric sulphateMeerkiyuurik salfayt
Mercuric sulphideMeerkiyuurik salfaydh
Mercuric thiocyanateMeerkiyuurik taayosaynayt
Mercuric chlorideMeerkiyuurik chloride
Mercuric sulphateMeerkiyuurik sulfayt
MercuryMeerkiyuuri
Mercury cathodeQotin tabanaha meerkoyuuri
Mercury cellUnugga meerkiyuuri
MesonMeeson
Metal Bir
MetallicBireed
Metallic bondDabar bireed
Metallic conductorGudbiye bireed
Metallic elementCuriye bireed
MetalloidBir u eke
MethaneMitayn
Methane carboxylic acidMitayn kaaroosilik asiidh
Methane fermentationKhamiiridda miitayn
Methane sulphuric acidMitayn salfiyuurik asiidh
MethanolMitanool
MethodDariiqo
Method of analysisDariiqa saafidda
MethylMitayl
Methyl acetateMitayl asitayt
Methyl acetophenoneMitayl asitofiyoon
Methyl alcoholMitayl alkahool
Methyl benzoateMitayl benso-ayt
Methyl bromideMitayl baromaydh
Methyl chlorideMitayl kaloraydh
Methyl cyanideMetayl saynaydh
MethyleneMetayliin
Methyl chlorideMitayl kaloraydh
Methyl ethyl etherMitayl itayl iter
Methyl ethyl ketoneMitayl itayl kiitoon
Methyl formateMitayl foormayt
Methyl phenyl etherMitayl finayl iter
Methyl sodiumMitayl suudiyam
Methyl sulphateMitayl salfayt
MicronMaykroon
Microscopic stateXaalad maykaraskoobeed
MicrowavesHirar yaryar
MigrationHayaamid
MineralMacdan
MixableQasmi-kare
Mixed gasNeef isku qasan
MixerQase
MixtureIsku jire
Mobile hydrogenHayrojiin dhaqdhaqaaqsan
ModelMoodeel
ModeratorSoo gaabshe, dejiye
ModulesQiime sugan
MoleMool
MolalMoolal
Molal solutionMilan moolal
MolalityMoolalnaan
Molecularisku dhis moolakiyuuleed
Molecular concentrationRibbanaan moolikiyuuleed
Molecular formulaNaanays moolekiyuuleed
Molecular orbitMeeris moolekiyuuleed
Molecular spectraJeegaan moolekiyuuleed
MoleculeMoolikiyuul
Molybdenum (Mo)Moolibidinam
MomentMaroojis
MomentumDaafad
Monochromatic radiationKaah hir kaliyaale
MonolayerLakab kaliyaale
MonomerMeer kaliyaale
MonovalentKaaftoon kaliyaale
MotionDhaqaaq
MovementDhaqdhaqaaq
NanoNaano
NaphthaleneNaftaliin
Naphthalene disulphonic acidNaftaliin laba salfoonik asiidh
Naphthalic acidNaftaalik asiidh
Naphthoic acidNaftooyik asiidh
NaphtholNaftol
NaphthylNaftayl
Naphthyl amineNaftayl amayn
NascentCursan
Nascent hydrogenHaydaroojiin cursan
Nascent stateWaji cursan
NativeKhaalis
Native metalBir khaalis
NaturalDabiici
Natural gasNeef dabiici ah
NatureDabeecad
NegativeTaban
Negative chargeSaldanab taban
Neodymium (Nd)Niyodayniyam
Neon (Ne)Niyoon
Neo-pentaneNiyo bentayn
NeptuniumNebtuuniyam
Net weightCulays saafi ah
NeutralDhexdhexaadin
NeutralisationDhexdhexaadin
Neutral solutionMilan dhexdhexaad
NeutronNiyuutroon
Nickel (Ni)Nikal
Nickel ammonium sulphateNikal ammooniyam salfayt
Nickel carbonateNikal kaarbonayt
Nickel carbonylNikal kaarbonayl
Nickel chlorideNikal kalooraydh
Nickel formateNikal formayt
Nickel nitrateNikal nitrayt
Nickelous hydroxideNikalloos haydarogsiin
Nickel oxideNikal ogsaydh
Nickel sulphateNikal sulfayt
NiobiumNiyoobiyam
NitrateNaytarayt
Nitration processHabka naytarayt
Nitric acidNaytarik asiidh
Nitric anhydrideNaytarik anhaydarayd
Nitric oxideNaytarik ogsaydh
NitrideNaytaraydh
NitriteNaytarayt
NitroamineNaytaroamayn
NitrobenzeneNaytarobansiin
Nitrobenzionic acidNaytarobansoonik asiidh
NitroethaneNaytaro itayn
Nitrogen (N)Naytarojiin
Nitrogen cycleMeertada naytarojiin
Nitrogen dioxideNitrojiin laba ogsaydh
Nitro methaneNaytaromitayn
Nitro naphthaleneNaytaro naftaliin
Nitro phenolNaytarofinool
Nitroso group Kooxda naytarooso
Nitro tolueneNaytaro tooluwiin
Nitrous oxideNaytaroos ogsaydh
Nobelium (No)Noobeeliyam
Noble gasNeefta wahsata
NomenclatureMagacaabid
Non-conductorMa-gudbiye
Non electrolyteMa-gudbiyemiine
Non-metalBir ma ahe
Non polar bondDabar cirif laawe
Non-radioactiveMa kaahfale
NormalCaadi
Normal boiling pointBarta karka caadiga ah
NormalityCaadinimo
Normal solutionMilan caadi ah
Normal temperatureHeerkul caadi ah
Normal pressureCadaadis caadi ah
Normal valenceKaantoon caadi ah
NuclearBu’eed
Nuclear chargeSaldanab bu’eed
Nuclear chemistryKimistari bu’eed
Nuclear energyTamar bu’eed
Nuclear fissionDhanbalan du’eed
Nuclear reactionFalgal bu’eed
Nuclear sizeJimidh bu’eed
Nuclear structureDhismo bu’eed
Nuclear Bu’
ObservationFiirsasho
OcclusionTeedid
OccurrenceHelitaan
OctadecaneOktadhikayn
OctaneOktayn
Octa valentSiddeed kaaftoone
OctetOktet
OctyleOktayl
Octyle alcoholOktayl aalkahool
Oil Saliid
Oleic acidOliyiik asiidh
OleumOliyam
OpaqueIlays ma gudbiye
Optical activityHowl obtikeed
Optical isomerismisku naanaysnimada obtikeed
Optically negativeObtikaal ahaan taban
Optical pathMarin obtikaad
Optical rotationWareeg obtikeed
Optical spectrumJeegaan obtikeed
OrbitalMeeris
OreBir cayriin
Order of reactionHorsiimo falgal
OrganicOorgaanik
Organic acidAsiidh oorgaanik
Organic chemistryKimistariga oorgaaniga ah
OrthogonalQotome
OscilloscopeWalhad tuse
Osmium (Os)Osmiyam
Osmium tetroxideOsmiyam afar ogsaydh
Oxalic acidOgsaalik asiidh
OxamideOgsaamaydh
OxidationOgsidhayn
Oxidation potentialKayd ogsidhayn
Oxidation reactionFalgal ogsidhayn
Oxidation stateWaji ogsidhayn
OxideOgsaydh
Oxidizing agentOgsidheeye
OxygenOgsajiin
OzoneOsoon
OzoniserOsooneeye
PakinCabbayn
Paired electron Elektaroon lammaan
Palladium (Pd)Balaadiyam
Palladium chlorideBalaadiyam kaloraydh
Palmitic acidBalmitik asiidh
ParaffinBaarafiin
ParameterBaaraamitir
Partial decompositionKalabax qaybeed
Partial pressureCadaadis qaybeed
Partial reactionFalgal qaybeed
Partial valenceKaaftoon qaybeed
ParticleSaxar
Pauli’s exclusion principleMabda’ ka baxsanaanta Bawl
PentaneBentayn
PentavalentShan kaaftoonle
PenteneBentayn
PentoseBentoos
PentoxideShan ogsaydh
PentyleBentayl
PepsinBebsin
PerBer
PerchlorateBer kalorayt
Perfect gasNeef mitaali ah
Period Kal
Periodic kalgal
Periodic lawXeerka kalgalka
Periodic tableTusaha kalgalka
PermanentJoogto, Waare
PermeabilityHabid
PermeableHabe
Pestle and motorTip iyo mooye
PetroleumBetrooliyam
PhaseWaji
Phase changeIs beddel waji
Phase equilibriumDheellitiran waji
PH determinationXaddiditaanka PH
PhenolFiinool
PhenylFinayl
Phenyl acetaldehydeFinayl asital dhihaydh
Phenyl acetateFinayl asitayt
Phenyl ethyl alcoholFinayl itayl alkahool
Phenyl phenolFinayl finool
PH meterPH mitir
PhosphateFosfayt
PhosphideFosfaydh
Phosphoric acidFosfoorik asiidh
Phosphorus (P)Fosforos
Phosphorus pentachlorideFasforos shan kaloraydh
Photo cellUnug footo
Photo chemical decompositionKalabaxa footo kiimikeed
Photo conductorFooto gudbiye
Photo electricFooto danab
Photo meterFooto beeg
PhysicalDuleed
Physical changeIsbeddel duleed
Physical chemistryKimistariga duleed
Physical propertiesAstaamaha duleed
Pi bondDabarka Bay
PipetteNuuge
PistonCabudhiye
PitchDanan
PlaneSallax
Plane polarized lightSallax ilays cirifaysan
Plane of symmetrySallax wanqaran
Plank constantMadoorsoomaha balaanki
Plastic Caag
PointBar
PoisonSun
Polar bondDabar cirifle
Polari meterCirifow beeg
PolarizableCirifoobe
PolarizerCirifeeye
Polar moleculeMoolikiyuul cirifle
Pole Cirif
Polonium (Po)Balooniyam
PolymerTaran-badane
PolymerizationTarmid
Poly volantKaaftoon tarme
PoreDalool
Positive Togan
Positive chargeSaldanab togan
Positive electronelektaroon togan
Positive rayKaah togan
Positive valenceKaaftoon togan
PositronBoositaroon
Potassium (K)Kaaliyam
Potassium acetateKaaliyam asitayt
Potassium aluminium sulphateKaaliyam aluumiiniyam salfayt
Potassium bicarbonateKaaliyam bay kaarbonayt
Potassium bisulphateKaaliyam bay sulfayt
Potassium bitatrateKaaliyam bay tatrayt
Potassium bromideKaaliyam baromaydh
Potassium carbonateKaaliyam kaarbonayt
Potassium chlorateKaaliyam kalorayt
Potassium chlorideKaaliyam kaloraydh
Potassium chromateKaaliyam karomayt
Potassium cyanideKaaliyam saynaydh
Potassium dichromateKaaliyam daay karomayt
Potassium ferricyanideKaaliyam feeri saynaydh
Potassium ferrocyanideKaaliyam feero saynaydh
Potassium fluorideKaaliyam fallooraydh
Potassium hydroxideKaaliyam haydarogsaydh
Potassium hybochlorateKaaliyam haybokalorayt
Potassium iodateKaaliyam aayodhayt
Potassium iodideKaaliyam aayodhaydh
Potassium manganateKaaliyam manganayt
Potassium nitrateKaaliyam naytareyt
Potassium nitriteKaaliyam naytarayt
Potassium oxalateKaaliyam ogsalayt
Potassium oxideKaaliyam ogsaydh
Potassium perchlorateKaaliyam berkolorayt
Potassium permanganateKaaliyam barmanganayt
Potassium peroxideKaaliyam berogsaydh
Potassium silicateKaaliyam silikayt
Potassium sulphideKaaliyam salfaydh
Potassium sulphiteKaaliyam salfeyt
Potassium tatarateKaaliyam taatarayt
Potassium thiocyanateKaaliyam taayosaynayt
Potential Kaydsan
Potential differenceFaraq kayd
PotentiometerKaydbeeg
Potentiometric analysisSaafid kaydbeegeed
Powdering Budayn
PowerAwood
PrecipitantRuushiyoobe
PrecipitateRuushi
Precipitation Ruushiyayn
PrecisionJaango’
PredictSaadaalin
Preliminary testHubasasho tabaabushaysi
PreparationDiyaarin
PressureCadaadis
PrimaryAsaasi
PrincipleMabda’
ProcedureDariiqo
Process Hab
ProductMaxsuul
Promenthium (Pm)Baromentiyam
PropagationBaahid
PropaneBarobayn
PropeneBarobiin
Propene oxideBarobiin ogsaydh
PropertyAstaan
PropylBarobayl
Propyl acetateBarobayl asitayt
Propyl alcohol Barobayl alkahool
Protium (H)Barotiyam
ProtonBarotoon
Proton acceptorBarotoon qaate
Proton donorBarotoon bixiye
Proton magnetic resonanceIsku dubadhaca birlabeed ee baratoonka
ProveCaddee
PureSaafi
PyreneBayriin
Quadri molecularAfar moolikiyuul
QuadrivalentAfar kaaftoonle
QualitativeTayonimo
Qualitative analysisTayo saafid
Qualitative testTayo hubsasho
Quantity determinationXadididda xadiga
Quantum efficiencyKarti kuwaantam
Quantum numberTiro kuwaantam
Quantum number magneticTiro kuwaantam birlabeed
Quantum number principleTiro kuwaantam mabda’eed
Quantum number secondaryTiro kuwaantam sare
Quantum number spinTiro kuwaantam winiini
Quick burning compositionSamayska dhakhsaha u gubta
QuinineKiniin
RackShakad
RadicalXidhiidhiye
RadioRaadiyoow
Radio actiniumRaadiyoo aktiniyam
RadioactiveKaahfale
Radioactive elementsCuriye kaahfale
Radioactive familyBahda kaahfale
Radio activityKaah falid
Radium (Ra)Raadiyoom
Radium saltsCusbooyin raadiyoom
RadiusGacan
Radon (Rn)Raadon
RaffinoseRaafinoos
RandomMulaaq
Raoutle’s lawXeerka Raawutli
RareNaadir
Rare gasNeef naadir ah
Rare metalBir nadir ah
RateDhakhsaha
Rate of combustionDhakhsaha gubashada
Rate of oxidationDhakhsaha ogsidhaynta
Rate of reactionDhakhsaha falgalka
RayonRaayoon
ReactantsFalgale
ReactionFalgal
Reaction chainSilsilad falgal
Reaction directFalgal toosan
Reaction energyTamar falgal
Reaction mechanismTalaabooyinka falgalka
Reaction orderHorsiimo falgal
Reaction productsMaxsuullo falgal
ReagentFalgalkeene
ReceiverQaabile
RecombinationDib isugu tegitaan
Recombination coefficientHargalaha dib isugu tegitaan
Recrystallization Dib u wiriqayn
RectifierOomiye
Reducing agentYareeye
ReductionYarayn
Reduction potentialKaydyarayn
RefiningSafayn
RefluxNoqod
ReformingDib u samayn
Regeneration of electrolyteCusboonaysiin gudbiye milme
Relative Isu eegid
Relative equivalentIsu dhigan isu eegid
Re oxidationDib u ogsidhayn
ReplacementBarabixin
Rebbe processHabka Rebbe
ResidueHadhas
ResistanceCaabbi
ResolutionDib u milan
ResonanceIsku dubba dhac
ResorcinolRisoorsinool
Respiration, aerobicNeefsasho haweed
ResultantGaashaanbuurayn
RetarderDib-u-dhige
RetortRatoorto
Reverse reactionFalgal geddis
Reversible reactionFalgal geddismi kara
Rhenium (Rc)Rinyuum
RhodaminaRoodamiin
Rhodium (Rh)Roodiyuum
RibbonDeliig
RigidQallafsan
RingGiraan
Ring compoundsIsku-dhisyo giraansan
Rochelle saltCusbada rooshiil
Rocket fuelShidaal sawaariikh
Rod, stiring Qase
RotationWareeg
Rotation specificWareeg nooceed
Round flaskDhalo gun buur
RubberRabadh
Rubber, naturalRabadh dabiici
Rubber, syntheticRabadh la sameeyay
RustDaxal
RustingDaxalaysi
Ruthenium (Ru)Rutiiniyam
SaccharinSakariin
Salt ammonicCusbo ammooniyeed
Salicylic acidAsiidh saalisaylik
SaltCusbo
Salt, commonMilix
Salt outCusbo ka saarid
Samarium (Sm)Samaariyuum
SaponificationSaabuunayn
Saponification numberTiro saabuunayn
SaturatedDheregsan
SaturationDharagsanaan
SaturantDhargiye
Scale Miisaan
Scandium (Sc)Iskaadiyuum
Scheele’s greenCagaarka shiil
Schweitzer reagentFalgalkeenaha shiwaystaar
Scientific methodDariiqo sayniseed
ScatteringFirdhin
Secondary amyl alcoholAmayl alkahoolka sare
Secondary ionizationAayoonoobidda sare
SedimentationDajin
Selective absorptionNuugid xulasho
Selective extractionSoo saarid xulasho
Selective solventMilme xulasho
SelectivityXulitaan
Selenium (Se)Saleeniyuum
Semi-conductorBadh gudbiye
Semi-polar bondBadh daraf cirifle
SensitiveNugul
SensitivityNuglaan
SeriesTax
Serpek processHabka Sarbek
Shared electronsElektaroon wadaagsan
Shell Heer-tamar
Side chainSilsilad dhinac
Side reactionFalgal dhinac
Seimens gas Neefta siimens
SilicaSilika
Silica gelJel silika
SilicateSilikayt
Silicon carbideSilikoon karbaydh
SilkXariir
Silk, artificial-rayonXariir la sameeyay
Silver (Ag)Arjantam
Silver bromideArjantam baromaydh
Silver chlorideArjantam kaloraydh
Silver halideArjantam haylaydh
Silver nitrateArjantam naytarayt
Simple distillationXareedayn sahlan
Simple sugar (Monosaccharides)Sonkor sahlan (Sonkor koobaad)
Single bondDabar kaliyaale
Single electrode potential sizeKayd qotin kaliyaale xajmi
Slow-burning powderBudo gubasho-gaabisa
SmaltIsmaalt (dhalo buluug)
Soap Saabuun
Soap, hard -sodium soap Saabuunta adag –saabuunta soodiyam
Soap soft – potassium soapSaabuunta jilicsan – saabuunta kaaliyam
SodaSooda
Soda ashDanbaska sooda
Soda, washingSooda dhaqidda
Sodium (Na)Naatariyam
Sodium bicarbonateNaatariyam baaykaarbonayt
Sodium chlorideNaatariyam kaloraydh
Sodium hydroxideNaatariyam haydrogsaydh
Sodium hyposulphiteNaatariyam haybosalfayt
Sodium nitrateNaatariyam naytarayt
Sodium peroxideNaatariyam barogsaydh
Sodium potassium tartrateNaaytariyam kaaliyam tartarayt
Sodium silicateNaatariyam silikayt
Sodium sulphateNaatariyam sulphate
Sodium thio-sulphateNaatariyam taayo-sulfayt
SoftenerJilciye
Soft soapSaabuunta jilicsan
SolSool
SolidAdke
Solid state chemistryKimistariga waji adke
SolubilityMilmid
Soluble oilSaliid milanta
SoluteMilme
SolutionMilan
Solution, colloidalMilan kalloydheed
SolventMile
Space Dululaati
Space latticeDululaati raso
SpatulaQaaddo
Specific gravityCufis-jiidad gaareed
Specific heatKulqaad
Specific volumeMug gaareed
SpectroscopyJeegaan barasho
SpectrumJeegaan
Spontaneous combustionIska gubasho
StableDeggen
StandTaageere
StarchIstaarji
StateWaji/xaalad
Steam Bukhaar
StearateIstiirayt
Stearic acidIstiirik asiidh
StereochemistryIstaroykimistari
Stibium (Sb)Istiibiyam
StirrerQase
StoichiometryIstoy-kimistari
StorageKaydin
StressXoog qaab doorshe
Strontium (Sr)Istaroontiyam
Strontium acetateIstaroontiyam asitayt
Structure Dhisme
Structural formulaDhis naanays moolikiyuul
StyreneIstayriin
SublimationAdke uumiyoobe
SubstanceWalax
SubstituentBarobixiye
SubstitutionBarobixin
Substitution reactionFalgal barobixin
SubscriptHoosgale
SucroseSukrows
SugarSonkor
SulfuteSulfayt
Sulfur (S)Salfar
Sulfuric acidSalfiyuurik asiidh
Super alkaliAalkali sare
Super alloyBirdhaf sare
Super conductivityGudbin sare
SupernantXayaabo
SuperoxideOgsaydh sare
Super saturationDhereg dhaaf
SurfaceDul
Surface chemistryKimistari duleed
Surface tensionXoog duleed
SuspensionHeehaab
SymmetryWanqaran
SynthesisSamayn
SystemHab
Tantalum (Ta)Tantalam
Tantalum chlorideTantalam kaloraydh
Tantalum oxideTantalam ogsaydh
Tear gasNeefta ilmada
Technetium (Tc)Tekneetiyam
Technic, techniqueTab
Tellurium (Te)Telluuriyam
TemperatureHeerkul
Temperature, ignitionHeerkul bidhin
TemporaryKumeelgaar
Terbium (Tb) Teerbiyam
Ternary compoundIskushis saddex curiyeyaal
Tertiary alcoholAlkahoolka saddexaad
Test Hubsasho
Test tubeDhuun hubsasho
TetragonalAfar geesle
TetrahedralAfar wajiile
TetroseTetroos
Thallium (Tl)Taaliyam
TheoremAragtiin
TheoryAragti
Thermal decompositionKul kalabax
Thermo-chemistryTeermo-kimistari
Thermo-dynamicsTeermo-daynaamikis
ThermolysisKul kala jab
ThermometerTeermomitir
Thorium (Th)Tooriyam
Titanium (Ti)Tetaaniyam
TitrationMitimis
TolueneTolu’iin
TongsBirqaab
TraceQaddar yar
Trans Kala dhan
TransistorTabiye
Transition elementsCuriyayaasha kala guurka
Transition temperatureHeerkulka kala guurka
Triple bondDabar saddexan
Triple pointBarta saddexlayda
TripodDhardhaar
TurbidCiiro
TurbidityCiiroobid
UltravioletOltarafiyooleet
Unavailable energyTamar aan la heli karin
UnbalancedDheellisan
Uncertainly principleXeerka hubid la’aanta
UniverseUun
UniqueNaadir
UnsaturatedMa dharagsane
UnstableMa deggane
Uranium (U)Yuraaniyam
UreaYuuriya
VacuumMadhan
ValenceKaaftoon
Valence electronElektaroon kaaftoon
VanadiumFanaadiyam
Vander waal’s forcesXoogagga Fanderwaalis
VapourUumi
Vapour pressureCadaadis uumi
ViscosityIshaysasho
Vital forceXoog nololeed
VoltmeterFooltibeeg
VolumeMug
Volume analysisMug saafid
Washing sodaSodada maydhidda
WaterBiyo
Water gasNeef biyood
Water glassQuraarad biyood
Water, hardBiyo adag
Water of crystallizationBiyo wiriqayn
Water pollutionBiyo dharabayn
Water purificationBiyo safayn
Water-soluble oilSaliid biyo ku milanta
Water softeningBiyo fududayn
Water vabourUumi biyood
Wax Koolo
Weight, molecularCulays moolekiyuul
Weldon processHabka Weldoon
Wet Qoyan
WettabilityQoyaan karid
Whale oilSaliid nibiri
White leadBalanbam cad
White metalBir cad
Wood alcoholAlkahool qori
WorkShaqo
XanthaneSantayn
Xanthic acidAsiidh santik
XanthineSantayn
XenonSiinoon
Xenon compoundsIsku dhisyada siinoon
XenulSiinayl
X-radiationKaahfalidda-X
XyleneSayliin
Meta-xyleneMeeta-sayliin
Ortho-xyleneOorto-sayliin
Para-xyleneBaara-sayliin
XylenolSaylenool
YeastYiisti
Ytterbium (Yb)Yuterbiyam
Yttrium (Y)Yutriyam
ZeoliteSiyolayti
Zeolite processHabka siyolayti
ZincSinki
ZincateSinkayt
Zirconium (Zr)Sirkooniyam
Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *