Home / Ereybixin Saynis / Qaamuuska Ereybixinta Xisaabta

Qaamuuska Ereybixinta Xisaabta

EnglishSoomaali
AbacusAbakas
AbbreviationSoo gaabin
AbscissaAbsiisa
Absolute value of a complex numberQiimaha sugan ee tiro murakab ah
Absolute value of a real numberQiimaha sugan ee tiro maangal ah
Absolute value of a vectorQiimaha sugan ee leeb
Absorptive lawsXeerar isnuug
Abundant numberTiro hodan ah
AccurateSax
AcreEykar
Acute angleXagal fiiqan
Acute-angled triangleSaddex-xagal fiiqan
AddU gee
AddendLoo geeye
AdditionIsugeyn
Additive identityAsal ma doorshaha isugaynta
Additive inverseIswaydaarka isugaynta
Adjacent anglesXaglo daris ah
AlgebraAljebra
Algebra, BooleanAljebrada Bool
Algebraic operationXisaabfallo aljabreed
Algebraic sumWadar aljabreed
Algebraic symbolsAstaamo aljabreed
Algebraic termTibix aljabreed
AlgorithmAlgoordam
Algorithm, EuclideanAlgoordamka Yuklid
Alternative anglesXaglo talantaalli ah
AltitudeJoog
A.M. (Ante Meridiem)G.H. (Galin Hore)
Ambiguous caseXaaladda murugsan
AmountHanti/Jumlad
Amplitude (argument) of a complex numberSicado tiro murakhab ah
Amplitude of a functionSicado fansaar
AnalysisSaafid
Analytic geometryJoometari saafan
AndIyo
AngleXagal
Angle, acuteXagal fiiqan
Angle, arms of anGacmo xagleed
Angle at centreXagal xuddumeed
Angle at circumferenceXagal meeris
Angle bisectionKala badhid xagleed
Angle, DihedralXagal sallax kulan
Angle of depressionXagal dhacsan
Angle of elevationXagal kacsan
Angle of inclination of a lineXagal janjeerka xarriiq
Angle, negativeXagal taban
Angle, obtuseXagal furan
Angle, polarXagal geftineed
Angle, positiveXagal togan
Angle, reflexXagal daacsan
Angle, rightXagal qumman
Angle, straightXagal toosan
Angle subtended by a lineXagal xariiq jeeddo
Angle subtended by an arch of a circleXagal qaanso-goobeed jeeddo
Angle, vertex of anGees xagleed
Angles, adjacentXaglo daris ah
Angles, alleruateXaglo talantaalli ah
Angles, complementaryXaglo isqummiye
Angles, conjugateXaglo xisdi ah
Angles, correspondingXaglo gudboon
Angles, conterminalXaglo dhammaad wadaag ah
Angles, supplementaryXaglo istoosiya
Angles, vertically oppositeXaglo foodsaar ah
AnnualSannadkii
AnnulusFargal
AnswerJawaab
AntecedentMuqaddam
Ante-meridiem (A.M)Galin Hore (G.H)
Anti-clock wise (counter clockwise) Lid saacadwareeg
AntiderivativeLid diirane
AntilogarithmLid Loogardam
ApexFig
Applied mathematicsXisaab dabbaqaad
ApproachSiqid
Approach a limit, toSiqid xad
ApproximatelySeeb ahaan
ApproximationSeebid
Arabic numeralsAstirooyin carbeed
ArbitraryIqtiyaari
Arbitrary assumptionQaadasho iqtiyaari ah
Arbitrary constantMadoorsoome iqtitaari
Arbitrary unitsHalbeegyo iqtiyaari ah
ArcQaanso
Arc of a circleQaanso goobo
Arc of a circle, majorQaanso weyn goobo
Arc of a circle, mannerQaanso yar goobo
Arc of a curveQaanso xood
Area Bed
Argand diagramJaantuska Aargand
ArgumentDood
Argument of complex numberSicado tiro murakab ah
ArithmeticAritmatig
Arithmetic meanTirasin aritmatig
Arithmetic progressionSusan aritmatig
Arm(s)Gacan (Gacmo)
Arms of a angleGacmo xagleed
Arranging termsRatibaad tibxo
ArrayTeed
ArrowFallaar
Arrow GraphGaraaf fallaareed
Arrow gramGaraaf fallaareed
Arrow lineXarriiq fallaareed
Ascending orderHorsanaan fanata
AssentsHanti
AssociativeHormogal
Associative law (property)Xeerka hormogal
AssociativityHormogalnimo
AssumptionQaadasho
Assumption, fundamentalQaadasho aasaasi ah
AsteroidXideke
AsymmetryWanqar la’aan
AsymptoteLaace
AttributesSifooyin
AverageCelcelis
Average, geometryCelcelis Joometeri
Average, harmonicCelcelis tawaafuqi
Axiom, coordinateDhidibyo kulan
Axis, polarDhidib geftineed
Axis of revolutionDhidib wareeg
Axis of symmetryDhidib wanqar
B
BalanceMiisan
Bar graphGaraaf jiitimeed
Base Sal
Base of coneSal toobin
Base of logarithmSal loogardam
Base of powerSal jibbaar
Base of a system of numbersSal habdhis tirooyin
BearingFool
Bearing of a lineFool xarriiqeed
BetweenU dhaxaysa/dhexeeya
BetweennessDhexayn
Bias (Biased)Dhameex (Dhameex ah)
BiconditionalLaboshardiile
BijectionMidmid
Bijection mappingAaddin midmid ah
BillionBilyan
BinaryLabaale
Binary number systemHabdhis tiro labaale
Binary operationXisaabfal labaale
BinomialLabatibix
Binomial coefficientsWeheliye labatibix
Binomial distributionKala dhigid labatibix
Binomial equationIsle’eg labatibix
Binomial expansionFidinta labatibix
Binomial formulaJid labatibix
Binomial seriesDareerin labatibix
BisectKala badh
Bisector of an angleKala badhe xagleed
Bisector, perpendicularQotome badhe
Block diagramGaraaf badeed
Boolean algebraAljebrada Boolen
BoundSoohdin
Bound, greatest lowerSoohdin hoosaadka ugu weyn
Bound, least upperSoohdin saraadka ugu yar
Bound, lowerSoohdin hoose
Bound, upperSoohdin sare
BoundarySoohdin
BoundedSoohdimaysan
Bounded from aboveSare ka soohdimaysan
Bounded from belowHoos ka soohdimaysan
BracesTidicyo
BracketsSakallo
BranchLaan
Breadth (Width)Ballac
Broken lineXarriiq googo’an
C
CalculateXisaabi
Calculating machineMakiinad xisaabeed
CalculationXisaabin
CalculatorXisaabiso
CalculusKaalkulas
Calculus, differentialKaalkulas xigsineed
Calculus integralKaalkulas abyineed
CalendarGoorqayb/Goorbeeg
CancelIsujar
Cancelation property (Law)Xeerka isujaridda
CapacityQaad
CapitalRaasamaal
CardBidaaqad
Cardinal numberTiro qiime
CardioidWadaneeke
CarryQaadid
Cartesian axesDhidibyada kaartis
Cartesian coordinatesKulannada Kaartis
Cartesian productTaranta Kaartis
Casting out ninesSagaal xoorid
CentSenti
CentreXuddun
Centre of a circleXuddun goobo
Centre of a curvatureXuddun xoodnaan
Centre of a curveXuddun xood
Centre of an ellipseXuddun qabaal
Centre of a regular polygonXuddun geesoole qaabsan
Centre of a sphereXuddun kubbadeed
Centre of a symmetryXuddun wanqar
CentigramSentigaraam
CentilitreSentilitir
CentimetreSentimitir
CenturyQarni
Certain eventWaqdhac huban
ChainSilsilad
Chain ruleXeerka silsiladda
ChapterCutub
CharacteristicsAbyane
ChartKaarto
CheckHubi
ChordBoqon
CircleGoobo
Circle of latitudeGoobo lool
Circle of longitudeGoobo dhig
CircuitMareeg
Circular cylinderDhululubo goobo
Circular functionFansaar goobo
Circular segmentQoqob goobo
CircumcentreXuddun meere
CircumferenceMeeris
Circumscribed circlesGoobo dulmeeran
Circumscribed figureShaxan dulmeeran
Class intervalGalaasineed
Class markSummad need
ClassificationKala soocid
ClockwiseSaacadwareeg
Closed curveXood oodan
Closure lawXeerka oodnaanta
CodeAfgarad
CoefficientWeheliye
CollinearBaro isku toosan
ColumnJoog-u-tax
Common denominatorHooseeyaha ay wadaagaan
Common divisorQaybshaha ay wadaagaan
Common factorisir ay wadaagaan
Common fractionJajab caadi ah
Common logarithmLogardam caadi ah
Common multipleDhufsane ay wadaagaan
Common sideDhinac ay wadaagaan
Common tangentTaabte ay wadaagaan
Commutative lawXeerka kala-hormarinta
CompareIsgarabdhig
ComparisonIsgarabdhigid
CompassJiheeye
CompassesGoobeeye
Complement of a setUrur duleed
Complementary anglesXaglo isqummiye
Complex fractionJajab murakab
Complex numberTiro murakab
Complex unitHalbeeg murakab
Complex variableDoorsoome murakab
ComponentXubin
Composite functionFansaar dhafan
Composite numberTiro mutuxlaawe
Compound arcQaanso isbiirsad
Compound interestRibo isbiirisad
Compound numberTiro isbiirisad
ComputeXisaabi
ComputerKoombuyuutar
ConcaveGolxo
Concave curveXood golxaale
Concave quadrilateralAfargeesle golxaale
Concave surfaceDul golxan
Concentric circlesGoobooyin xuddun wadaag
ConceptBiyadhac
ConclusionGo’aan
ConcreteSulban
Concrete numberTirooyin sulban
Concurrent linesXarriiqo barwadaag ah
ConditionalShardiile
Conditional probabilityItimaal shardiile
Conditional statementWeedh shardiile
ConeToobin
Cone of revolutionToobin wareeg
CongruenceSargo’naan
Congruent figuresShaxanno isu sargo’an
Congruent numbersTirooyin sargo’an
ConicToobineed
Conic sectionsJeebab toobineed
ConicalToobinle
Conical surfaceDul toobinle ah
Conjugate of a complex numberXisdiga tiro murakab ah
Conjugate of a surdXisdiga seedh
ConjunctionIsku xidhe
ConnectiveDabar
ConsecutiveIsku xiga
Consecutive even numbersTiro dhabanno isku xiga
Consecutive integersEbyoonayaal isku xiga
Consecutive odd numbersTiro kisiyo isku xiga
Consecutive prime numbersTiro mutaxanayaal isku xiga
ConsequenceNatiijo
ConsequentTaali
ConsiderTixgelin
ConsistentSeegmawaydo
ConstantMa doorsoome
ConstructDhis
ConstructionDhismo
Continuous at a pointIska-haysta bar
Continuous functionFansaar is-haysta
ContradictionIsburin
ContrapositiveShareer
Convergent sequenceSusan aroora
Convergent seriesDareerin aroorta
ConverseRogan
Converse of a theoremRoganta aragtiin
ConversionIsu rogid
Convex curveXood tuurre
Convex polygonGeesoole tuurre
CoordinateKulan
Coplanar linesXarriiqyo iskusallax
Coplanar pointsBaro iskusallax
CorrespondenceAaddanaan
Corresponding anglesXaglo gudboon
Corresponding sidesDhinacyo isku aaddan
CosecantKosiikant
CosineKosayn
Cost priceQiimaha gadasho
CotangentKotaajanti
CountTiri
CounterTiriye
Counter clockwiseLid-saacadwareeg
CountingTirin
CreditDeyn
CriticalQiirqiir
Cross-multiplication Iskudhufasho Talantaalli
Cross-productTaran iswaydaar
Cramer’s ruleXeerka Karamar
Cross-rationSaami iswaydaar
Cross-sectionJeeb isgudub
CubeSaddex jibbaarane
Cube of a numberSaddex jibbaarane tiro
Cube rootXidid saddex jibbaarane
CubicSaddex jibbaaran
Cubic curveXood saddex jibbaaran
Cubic equationIsle’eg saddex jibbaaran
CuboidSedjebike
CurvatureXoodnaan
CurveXood
Curved lineXarriiq xoodan
Curved surfaceDul xoodan
CycleMeerto
Cyclic polygonGeesooole meersan
Cyclic quadrilateralAfargeesoole meersan
CylinderDhululubo
CylindricalDhululubaysan
D
DataXog
Data, groupedXog kooxaysan
Data, orderedXog horsan
Data, rawXog cayriin
DateTaariikh
DebtDeyn
DecaToban
DecadeToban sanno
DecagonToban geesoole
DecahedronToban salxaale
DecametreDekaamitir
DeclarationKaraar jabis
DecigramDasigraam
DecimalTobanle
Decimal fractionJajab tobanle
Decimal, mixedTobanle dhafan
Decimal numberTiro tobanle
Decimal pointBar jajab tobanle
Decimal, repeatingJajab tobanle noqnoqda
Decimal systemHabdhiska tobanle
DecimetreDesimitir
DecodeAfgarad furid
DecoderAfgarad fure
Decreasing functionFansaar dhimma
Defective (deficient) numberTiro dhimman
DefinedQeexan
Definite integralAbyane huban
DegreeDigrii/Darajo
Degree of an equationDarajada isle’eg
Degree of a polynomialDarajada tibxaale
De Morgan lawsXeerarka Dimoorgan
Denominator of a fractionHooseeyaha jajab
Dependence Ku xirnaan
Dependent eventsWaqdhacyo ku xiran
Dependent variableDoorsoome ku xiran
DepreciationQiimadhac
Depression, angle of Xagal dhacsan
Descending orderHorsanaan degta
DerivationDiirad
DerivativeDiirane
DeterminantSuge
DeviationLeexsanaan
Deviation, standardLeexsanaan beegal ah
Diagonal of a matrixXaglagooye taxane
Diagonal of determinantXaglagooye suge
Diagonal of polygonXaglagooye geesoole
Diagonal polyhedronXaglagooye salxaale
Diagram Jaantus
Diameter of a circleDhexroor goobo
DifferenceFaraq
Difference of two setsFaraqa laba urur
Difference of two squaresFaraqa laba laba jibbaarane
DifferentiableXigsingal
Differential calculusKaalkulas xigsineed
Differential coefficientWeheliye xigsineed
DifferentiationXigsanayd
DigitGod
Digits, significantGodad sugan
Dihedral angleXagal labosallax
DimensionAadimo
Directed angleXagal jihan
Directed numbers Tirooyin jihaysan
Directrix of a conicJeedshe toobineed
DiscountDhaafid
DiscriminantTakoore
DisjunctionKala xidhe
DisplacementBarabixin
DistanceFogaan
Distance between two pointsFogaan u dhaxaysa laba barood
Distance between two points, angularFogaan xagleed u dhaxaysa laba barood
Distance, horizontalFogaan jiifta (jiif ah)
Distance between two parallel planeFogaan u dhaxaysa laba sallax oo barbarro ah
Distance from a point to a lineFogaan min bar illaa xarriiq
Distributive law of multiplication over additionXeerka kala dhiga isugaynta ee isku dhufashada
DistributionKala dhigid
Distribution, FrequentKala dhigid rakaad
DivergentKalahaad ah
Divergent sequenceSusan kalahaad ah
Divergent seriesDareerin kalahaad ah
DivideQaybi
DividentLa qaybshe
DivisibilityQaybgalnimo
DivisionIsu qaybin
Division, point ofBar qaybin
DivisorQaybshe
Divisor, commonQaybshe ay wadaagaan
Divisor, greatest commonQaybshe waynaha ay wadaagaan
DodecagonToban iyo laba geesle
DodecahedronToban iyo laba sallaxle
Domain Horaad
Domain of a functionHoraad fansaar
Double angle formulasJidadka laba xaglood
Drawing to scaleKu sawiran iskeel
DriveDiir
Duodecimal system of numbersHabdhiska toban iyo labaale ee tirooyin
EccentricityXoodbeeg
EdgeGees
EfficiencyKarti
ElementKu tirsane
Element of a setKu tirsane urur
Elevation, angle ofXagal kacsan
EliminationBixin
Elimination by addition or subtractionIsugeyn ama kalagoyn ku bixin
Elimination by comparisonIsu beddel ku bixin
EllipseQabaal
EllipsoidQabaal eke
Ellipsoid of a revolutionQabaal eke wareeg
Elliptic coordinates of a pointKulannada qabaaleed ee bar
Elliptic cylinderDhululubo qabaaleed
Empty setUrur madhan
Entries of matrixGeleyaasha taxane
Equal Isle’eg
EqualityIsle’ekaan
EquationIsle’eg
Equation, cubicIsle’eg saddex jabbaaran
Equation of a curveIsle’eg xood
Equation, differentialIsle’eg xigsineed
Equation, inconsistentIsle’eg seegmawaydo
Equation of a lineIsle’eg xarriiqeed
Equation, linearIsle’eg toosan
Equation, matrixIsle’eg taxane
Equation, polynomialIsle’eg tibixaale
Equation, quadraticIsle’eg saableey
Equation, trigonometricIsle’eg tirignoometeri
Equations, simultaneousIsle’egyo wada jira
EquiangularXaglo le’eke
Equiangular polygonGeesoole xaglo le’eke
Equiangular triangleSaddex xagale xaglo le’eke
EquilibriumDheellitiran
Equivalence relationXiriir isudhigan ah
EquivalentIsudhigan/u dhiganta/u dhigma
Equivalent equationsIsle’egyo isu dhigma
Equivalent figuresShaxanyo isu dhigma
Equivalent setsUrurro isu dhigma
Equivalent matricesTaxanayaal isu dhigma
Error Gef
EstimateQiyaas
EuclideanYulkid
Euclidean algorithmAlgoordimka yulkid
Euclidean geometryJoometiriga yulkid
Euclidean spaceDululaatiga yulkid
EvaluateQiimee
EvenDhaban/siman
Even distributionKala dhigid siman
Even functionFansaar dhaban ah
Even numberTiro dhaban ah
EventWaqdhac
Event, certain (sure)Waqdhac huban
Event, complementaryWaqdhac is qummisa
Event, null (empty)Waqdhac madhan
Events, independentWaqdhacyo xor ah
Events, mutually exclusiveWaqdhacyo kala baxsan
Exchange of moneySarrif/isdhaafsi lacageed
Existential quantifierXaddideeye jiritaan
ExpansionFidin
Expansion, binomialFidin laba tibixaale
Expansion of a determinantFidin suge
ExpectationFiditaan
ExponentJibbaar
Exponential curveXood jibbaar
Exponential equationsIsle’egyo jibbaareed
Exponential functionFansaar jibbaareed
Exterior angleXagal dibadeed
ExtractSoo saar
Extract a root of a numberSoo saar xidid tiro
Extreme (s)Darif (yo)
Extreme and mean ratioSaamigal darif iyo dhex
F
FaceWeji
FactorIsir
Factor, commonIsir ay wadaagaan
Factor, greatest commonIsir waynaha ay wadaagaan
Factor, of a polynomialIsir tibxaale
Factor, primeIsir mutaxan
Factor of a termIsir tibix
Factor theoremAragtiin isir
FactorableIsirgal
FactorialAbnaq
Factoring (Factorization)Abnaqid
False Been
FamilyQoys
Family of curvesQoys xoodad ah
Fibonacci numberTirada fiibonaatshi
FieldBadad
Field, complete orderedBadad horsanaan dhan
Field, orderedBadad horsan
FigureShaxan
Figure, geometricJoometeri shaxan
Figure, geometricShaxan joomateri
Figure, planeShaxan sallax
FiniteKooban
Finite decimal fractionJajab tobanle kooban
Finite outcomesNatiijo kooban
Finite seriesDareerin kooban
Finite setUrur kooban
First derivativeDiirane koobaad
Fixed pointBar maguurto
Flow chartKaarto howlraac
Focal chords of a conicBoqonno kulmiseed toobineed
Focal radius of a conicGacan kulmiseed toobineed
Focus of a conicKulmis toobineed
FootFuudh/cag
FormSansaan
Form, standardSansaan beegal ah
Fraction, commonJajab caadi ah
Fraction, decimalJajab tobanle
Frame Idaar
Frame of referenceIdaar tilmaameed
Frequency, cumulativeRakaad isbiirsada
Frequency distributionKala dhigid rakaad
Frequency polygonGeesoole rakaad
FunctionFansaar
Function, cumulativeRakaad isbiirsada
Function, constantFansaar madoorsoome
Function, continuousFansaar is-haysta
Function, decreasingFansaar dhimma
Function, distributionFansaar kala dhigid
Function, evenFansaar dhaban
Function, explicitFansaar qayaxan
Function, exponentialFansaar jibbaareed
Function, identityFansaar asalmadoorshe
Function, implicitFansaar dahsoon
Function, increasingFansaar kordha
Function, into (injection) Fansaar mahagooge
Function, inverseFansaar waydaar
Function, one-to-one (bijection)Fansaar mid-ka-mid
Function, onto (surjection)Fansaar hagooge
Function, periodicFansaar kalgal
Function, zero Fansaar eber
Function, algebraicFansaar aljabreed
Functions, composition ofDhafid fansaaro
Function, equality ofIsle’egaan fansaaro
Function, trigonometricFansaarro tirignoometeri
Fundamental operation of arithmeticXisaab fallada aasaasiga ah ee aritmatig
Fundamental theorem of algebraAragtiin asaasiga algebra
Fundamental theorem of integral calculusAragtiin aasaasiga kaalkulaska abyan
G
GainMacaash
GeneralGuud
General equationIsle’eg guud
GeneralizationGuud ahaanayn
GenerateDhali
Generator of a groupKoox dhaliye
Geometric averageCelcelis joometriyeed
Geometric figureShaxan joomateri
Geometric meanCelcelis joometeriyeed
Geometric progressionSusan joometeri
Geometric seriesDareerin joometeri
Geometric, solidJoometiri adke
Geometric surfaceDul joometeri
Geometrical drawingSawir joometeriyeed
GeometryJoometeri
Geometry, analyticJoometeri saafan
Geometry, planeJoometeri sallax
Geometry, RiemannianJoometeriga Reymaan
Geometry, sphericalJoometeri kubbadeed
Geometry, vectorJoometeri leeb
GradientTiiro
GraduatedQiyaasan
GramGaraam
GraphGaraaf
Graph, barGaraaf jiitimeed
Graph, broken lineGaraaf xarriiq googo’an
Graph, circularGaraaf goobo
Graphical solution of an equationFurfurista garaafeed ee isle’eg
Graphical solution of inequalitiesFurfurista garaafeed ee ismale’ege
GraphingGaraafayn
GroupKoox
Group, AbelianKoox abeel
Group, commutativeKoox kala hormarta
Group, compositeKoox dhafan
Group, finiteKoox kooban
Group, permutationKoox racayn
Group, simpleKoox fudud
Group, subKoox-hoosaad
Group, symmetricKoox wanqaran
Grouping termsKooxayn tibxo
H
HalfBadh
Half lineXarriiq badh
Half planeSallax badh
Half spaceDululaati badh
HarmonicTawaafuqi
HectareHektaar
HectoHegto
HectogramHegtogaraam
HectolitreHegtolitir
HectometreHegtomitir
HeightJoog
HemisphereKubbad-badh
HeptagonToddobogeesle
HeptahedralToddobosalxaale ah
HeptahedronToddobosalxaale
HeptangularToddobo-xagalle
HeterogeneousKalakaan
HeuristicTajriibi
HexaLix
HexagonLixgeesle
HexagonalLixgeesle ah
HexahedronLixsalxaale ah
Highest common divisorQaybshe weynaha ay wadaagaan
Highest common factorIsir weynaha ay wadaagaan
HistogramHistoogaraam
HomomorphismHomomorfiya
Horizontal lineXarriiq jiifta
Horizontal planeSallax jiifa
Hundred’s placeRugta boqolaad
HundredthBoqoleed
HundredweightHandarawayd
HyperbolaLabasaab
Hyperbolic functionFansaar labasaable
Hyperbolic logarithmLoogardam labasaable
HyperboloidLabasaab-eke
HypotenuseShakaal
HypothesisAfeef
Hypothesis, compositeAfeef dhafan
Hypothesis, nullAfeef madhan
Hypothesis, simpleAfeef fudud
Hypothesis, testing ofTijaabin afeef
I
Identical figuresShaxanno midaalsan
IdentityMidaal
Identity elementAsalmadoorshe
Identity relationXiriir asalmadoorshe
If and only ifHaddii iyo haddii qudha
ImageHumaag
Image of an elementHumaag walxeed
ImaginaryKhayaal
Imaginary axisDhidib khayaal
Imaginary numbersTirooyin khayaal
Imaginary part of a complex numberJeex khayaal tiro murakab
Imaginary rootsXididdo khayaal
ImplementationHirgalin
ImplicationDaminaad
ImpliesDaminataa
Implicit functionFansaar dahsoon
Improper functionJajab ma qummane
InchHiish
In-circleGoobogudeed
Inclination, angle of Xagal janjeer
Inclination of a line in a planeJanjeerka xarriiq ku taal sallax
Inclination of a line in a spaceJanjeerka xarriiq ku taal dululaati
Inclined planeSallax janjeera
InclusionKu jirid
Inconsistent equationsSurmaseegto
Increasing functionFansaar kordha
IncrementKoror
Indefinite (integral)Hubnayn (abyane)
IndependentMadaxbannaan
Independent eventsWaqdhacyo madaxbannaan
Independent variablesDoorsoome madaxbannaan
IndexMuujiye
IndicesMuujiyeyaal
Inductive methodHabka dheegid
InequalityIsmale’eg
InferenceU cuskasho
Inference, statisticalU cuskasho tirokoobeed
InfiniteMakoobane
Infinite sequenceSusun makoobane
Infinite seriesDarcerin makoobane
Infinite setUrur makoobane
InfinityTirobeel
Infinity, point atBar tirobeel
Infinity, line atXarriiq tirobeel
InflexionRogmad
Inflexion pointBar rogaal
InscribedDhex meeran
InstantaneousIlbidhiqsiyeed
InstructionAmar
IntegerAbyoone
Integer, negativeAbyoone taban
Integer, positiveAbyoone togan
Integral calculusKaalkulas abyineed
Integral, definiteAbyineed huban
Integral indefiniteAbyineed aan hubnayn
IntegrationAbyin
Integration by partsAbyin jeexeed
InterceptTikraar
InterestRibo
Interest, rate ofDhakhsiyaha ribo
Interior angle of polygonXagal gudeed geesoole
Interior angles, alternateXagal gudeedyo talantaalli ah
InterpolationDhexbeegid
IntersectIsgoys
Intersection of two curvesIsgoyska laba xood
Intersection of two setsDhextaal laba urur
IntervalGaalis
Interval, closeGaalis xidhan
Interval, half-openGaalis badh-furan
IntroductionHordhac
InverseWaydaar
Inverse elementWaydaarka kutirsane
Inverse of an implication Waydaarka daminaad
Inverse logarithmWeydaarka logardam
Inverse of matrixWaydaarka taxane
Inverse of a numberWeydaar tiro
Inversely proportionalSaamigal waydaar
InvestmentMaalgelin
IsomorphismAysoomarfiisam
IsoscelesLabaale
Isosceles trapezoidXoor labaale ah
Isosceles triangleSaddex-xagal labaale ah
K
KeyFure
KeywordErayfure
KilogramKiilogaraam
KilometreKiiloomitir
L
LateralDhinac
Lateral surfaceDul dhinaceed
Law Xeer
Least common multipleDhufsane yaraha ay wadaagaan
LengthDherer
Like termsTibxo isueg
LimitXad
Limit of a functionXad fansaar
Limit of a sequenceXad susum
Limits of glass intervalXadadka gaalis ineed
Limits, fundamental theorem ofAragtinnada asaasiga ah ee xadadka
LineXarriiq
Line, brokenXarriiq googo’an
Lines, concurrentXarriiqo barwadaag ah
Line, directedXarriiq jihan
Line, direction ofJiho xarriiqeed
LitreLitir
LocusTub
LogarithmLogardam
Logarithm, characteristics ofAbyanaha logardam
Logarithm, commonLogardam caadi ah
Logarithm, mantissa of Qurub logardam
Logarithm, natural (Napierian)Logardamka nabiir
Logarithmic curveXood logardam
Logarithmic equationIsle’eg logardam
Logic, mathematicalLoojig xisaabeed (mandiq)
Lowest terms, inTibxaha ugu fudud
Lowest common multipleDhufsane yaraha ay wadaagaan
M
MachineMishiin
Magic squaresLabajibbaaraneyaasha sixirka
MagnitudeLaxaad
Major arc of (a circle)Qaanso weyn (goobo)
Major arc of (an ellipse)Dhidib weyne (qabaal)
Major segment of a circleQoqob weyne goobo
MantissaQurub
MapKhariirad
MappingAaddin
MarkCalaamad, amaarad
Mark, classSummad inneed
Mathematical analysisSaafid xisaabeed
Mathematical checkHubin xisaabeed
Mathematical expectationFilitaan xisaabeed
Mathematical inductionDheegid xisaabeed
Mathematical logicMandiq xisaabeed
Mathematical modelMoodeel xisaabeed
MathematicsXisaab
Mathematics, appliedXisaabta adeegsiga (dabaqa)
Mathematics of financeXisaab maaliyadeed
Mathematics, pureXisaab saafi
Matrix Taxane
Maximal element of a setKutirsane ugu danbeeyaha urur
Maximum Ugu weyn/ ugu sarreeya
Maximum heightJoog ugu sarreeya
Maximum value of a functionQiimaha ugu wayn ee fansaar
Maximum value of a function, relativeU eegidda qiimaha ugu weyn uu fansaar
Mean Tirosin, celcelin
Mean deviationTirosin leexsanaan
MeasureQiyaas/Cabbir
Measure, angularQiyaas xagleed
MediumDhexfur (joometeri)/ Dhexeeye (tirokoob)
Medium of a group measurementsDhexeeyaha cabbirrada kooxeed
Medium of a triangleDhexfur saddex-xagal
MemoryXasuus
MidpointBar-badhtameed
Midpoint of a line segmentBartamaha qoqob xarriiqeed
MillimetreMillimitir
MillionMilyan
MinimumUgu hooseeya/ Ugu yar
MinorYar
Minor arc of a circleQaanso yaro goobo
Minor axis of an ellipseDhidib yare qabaal
Minor circleGoobo yar
Minor of an element in a determinantYaraha ku tirsane ee suge
MinesKa goo/ Ka jar
MinuteDaqiiqad
Mixed decimalTobanle dhafan
Mixed numberTiro dhafan
ModeBadi-dhece
Modulus of a complex numberQiimaha sugan ee tiro murakab ah
MonomialTibxaale
MultipleDhufsane
Multiple, commonDhufsane ay wadaagaan
Multiple, least commonDhufane yaraha ay wadaagaan
MultiplicandLagu dhufte
MultiplicationIsku dhufasho
Multiplication, crossIsku dhufasho talantaalli ah
Multiplication, innerIsku dhufasho dhexe
Multiplication, scalerIsku dhufasho foolwaa
Multiplication table Tuse isku dhufasho
Multiplicative identityAsal madoorshaha isku dhufashada
Multiplicative inverseRogaalka isku dhufashada
N
Naiperian LogarithmLogardamka Nabiir
Natural LogarithmLogardam Caadi ah
Natural NumbersTirsiimo
Nautical mileMayl badeed
Necessary conditionXaalad/Shuruud lagamamaarmaan
NegateDiidid
NegationDiidmo
Negation of proportionDiidmo howraareed
NegativeTaban
Negative angleXagal taban
Negative directionJiho taban
Negative signCalaamad taban
NeighbourhoodDerisnimo
NetSaafi
NormalLigane
Normal line to a planeXarriiq ku ligan sallax
Normal to a curve at a pointKu ligane bar xoodeed
Notation, scientificQormo saynis
Null setUrur madhan
NumberTiro
Number, absoluteTiro sugan
Number, abundantTiro hodan ah
Number, defective (deficient)Tiro dhimman
Number lineXarriiq tiro
Number, perfectTiro buuxda
Number, theoryAragti tiro
Numbers, irrationalTirooyin lakab la’
Numbers, rationalTirooyin lakab
Numbers, realTirooyin maangal ah
Numbers, triangularTirooyin saddex xagal
NumeralsAsto-tiro
NumerationTirayn
NumeratorHooseeye
Numerical analysisSaafid tireed
Numerical coefficientWeheliye tireed
O
Oblique Janjeedh
Oblique angleXagal janjeedh
Oblique axisDhidib janjeedha
Oblique coneToobin janjeedha
Oblique coordinatesKulanno janjeedha
Oblique lineXarriiq janjeedha
Oblique planeSallax janjeedha
Oblique prismBirisam janjeedha
Oblique triangleSaddex xagal janjeedha
Obtuse angleXagal furan
OctagonSiddeed geesle
Octagon, regularSiddeed geesle habsan
OctahedronSiddeed salxaale
Odd Kisi
Odd functionFansaar kisi ah
Odd numberTiro kisi ah
OddsSaami baqti iyo nasiib
Operation, binaryXisaabfal labaale
Ordered pairLammaane horsan
OrdinateOordhinayt
OriginUnug (bar asal)
Origin of Cartesian ordinateUnugga kulannada Kaartis
OrthogonalQotome
Orthogonal circlesGoobooyin isku qotoma
Orthogonal curvesXoodad isku qotoma
OutcomeNatiijo
Outcome spaceNatiijo dululaati
P
PageBog
PairLammaane
Pair orderedLammaane horsan
ParabolaLabosaab
ParabolicLabosaableey
ParaboloidLabasaab-eke
ParadoxIska hor imaad
ParallelBarbarro
Parallel linesXarriiqyo barbarro ah
Parallel planesSallaxyo barbarro ah
ParallelogramBarbaroole
Parallel pipedAdke lix salxaale ah
Parallels of latitudeBarbarada loolalka
ParameterBaarimitir
Parametric equations Isle’egyo baaramitirs
ParenthesisQawsas/Bilo
PartitionQurubayn/ Qaybin
PatternRatibaad
PentagonShangeesle
PercentBoqolkiiba
PercentageBoqollay
PerfectDhan/ Taam
Perfect cubeSaddex jibbaar dhan (taam ah)
Perfect squareLabajibbaar dhan (taam ah)
PerimeterMeeris
Period of functionKal fansaar
Period of interestKal ribo
Period of simple harmonic motionKal wahsasho
Periodic Kalgal
PeriodicityKalgalnimo
PermutationRacayn
PerpendicularQotome
Perpendicular linesXarriiqyo qotoma
Perpendicular to a planeKu qotome sallax
Perpendicular planesSallaxyo qotoma
PlaneSallax
Plane, complexSallax murakab ah
Plane curveKood sallax
Plane figureKood sallax
Plane figureShaxan sallax
Plane geometryJoometeri sallax
PlotDhig/ Sawir
Plot a pointBar dhig/ Bar sawir
Plotting a curveSawir xood
PointBar
Point of contactBar taabasho
Point, decimalBar tobanle
Point of inflexionBar rogaal
Points, collinearBaro isku toosan
PolarCidhifeed
Polar coordinates in the planeKulanno cidhifeed sallax
Polar coordinates in spaceKulanno cidhifeed dululaati
Polar equationIsle’eg cidhifeed
Polar form of a complex numberQaab cidhifeed tiro murakab ah
PolygonGeesoole
Polygon, convexGeesoole tuurre
Polygon, diagonal of aXaglagooye geesoole
Polygon, equiangularGeesoole xaglo’ege
Polygon, equilateralGeesoole dhinacyo le’ege
Polygon, frequencyGeesoole rakaad
Polygons, similarGeesoolayaal isu’eg
PolyhedronSalxaale
Polyhedron, concaveSalxaale golxaale
Polyhedron, convexSalxaale tuurre
Polyhedron, regularSalxaale hubsan
Polyhedron, simpleSalxaale fudud
Polynomial Tibxaale
Polynomial, degree of aDarajada tibxaale
Polynomial equationIsle’eg tibxaale
Positive Togan
Positive numberTiro togan
Positive signCalaamad togan
PostulateDhardhaar
Postulate, the parallelDhardhaar la barbar ah
PowerJibbaar
Power of a numberJibbaar tiro
PrecisionDhag ah
PriceSicir
Price, costSicir iibsasho
Price, sellingSicir gadid
Prime factorIsir mutaxane
Prime number theoremAragtiinka tiro mutaxan
Prime polynomialTibxaale mutaxan
PrincipalRaasamaal
Principal diagonalXaglagooye muhiim
PrincipleXeer/ Mabda’
PrismBirisam
ProbabilityItimaal
Probability functionFansaar itimaal
Probability theoryAragti itimaal
ProblemMas’alo
Problem solving methodDariiqada xallilidda mas’alo
ProcedureDariiqo
Produce of a line (to)Fidi xarriiq (illaa)
ProductTaran
Product, CartesianTaranka Kaartis
Product, crossTaran talantaalli
Product, dotTaran bar
Product, innerTaran dhexe
Product of matricesTaran taxaneyaal
Product, scalerTaran foolwaa
Product, vectorTaran leeb
ProgramBarnaamij
ProgressionSusun
Progression, arithmeticSusun arimaatig
Progression, geometricSusus joomateri
ProfitMacaash
Projectile, path ofMarin gantaal
Projectiles Gantaallo
ProjectionIsqaad
Projective geometryJoometeri isqaad
Proof Caddayn
Proper fractionJajab qumman
ProportionSaami
Proportion, extremes ofDarifyada saami
Proportion, means of Saami xidhiidhsan
Proportional quantitiesXaddiyo saamigal ah
Proportional quantities, directlyXaddiyo saamigal toos ah
Proportional quantities, inverselyXaddiyo saamigal iswaydaar ah
PropositionHawraar
ProtractorXaglo beege
Pure mathematicsXisaab saafan
PyramidAhraam
Pyramid, frustum of aGumbur dhimman
Pythagorean numbersTirooyinka Baysogras
Pythagorean theoremAragtiinka Baysogras
Q
Quadrant of a circleWaax goobeed
Quadratic equationIsle’eg saabley
Quadratic equation, discriminant of a Takooraha isle’eg saabley
Quadratic formulaJid saabley
QuadrilateralAfar geesle
QuantifierXaddideeye
QuantityXaddi
QuarterRubuc
N
RadianGacansin
RadicalAsto xidid tiro
RadicandXidid tiro
RadiusGacan
Radius of a circleGacan goobo
Radius of curvatureGacan xoodnaan
Radius of a regular polygon, longGacan dheere geesoole
Random sampleMuunad xulasho la’
Random variableDoorsoome xulasho la’
RangeDanbeed, faraq
Rank Darajo
Rank of a matrixDarajada taxane
RateDhakhso
Rate of change of a function at a pointDhakhsaha is beddelka fansaar ee bareed
Rate of interestDhakhsiyaha ribo
RatioSaami
Ratio, harmonicSaami tawaafuqi
Ratio, inverseSaami isweydaar
Rational Lakab
Rational expressionTibix lakab
Rational functionFansaar lakab
RationalisationLakabayn
RationalizeLakabee
RealMaangal
Real axisDhidib maangal ah
Real numberTiro maangal ah
ReciprocalRogaal
Reciprocal curveXood rogaal
Reciprocal equationIsle’eg rogaal
Reciprocal of a matrixRogaal taxane
RectangleLaydi
RectangularLaydisan
Rectangular axisDhidib laydisan
Recurring decimalJajab tobanle noqnoqda
ReductionFududayn/Yarayn
RedundantDheeraad
Re-entrant figureXagal gudeed daacsan
Reference anglesXaglo tixraac
ReflectionNoqod
Reflection of a lineNoqod xarriiq toosan
Reflection of an originNoqod xuddun
Reflection in a planeNoqod sallax
Reflex angleXagal daacsan
Reflex relation Xidhiidh noqod ah
Regular polygonGeesoole qaabsan
RelationXiriir
Relation, transitiveXiriir gudbo
Relative, frequencyRekaad u eegid
Relative maximumU weyne u eegid
ReliabilitySugnaanta
RemainderHadhaa/Baaqi
Remainder theoremAragtiin hadhaa (baaqi)
ResultantHelaad
RevolutionWareeg
Revolution, axis ofDhidib wareeg
RhombusQardhaas
RightQumman
Right angleXagal qumman
Right triangleSaddex xagal qumman
RingGiraan
RootXidid
Root, nthXidid naad
Roots of an equationXididdo isle’egeed
Root, squareXidid labajibbaar
Rounding offDuubid
Rounding off numbersTirooyin duubid
RoutineRootiin
RowDhinactax
RuleQaanuun
S
SampleMuunad
Sample, randomMuunad xulasho la’
SatisfyRaalligalin
ScalerFoolwaa
Scaler productTaran foolwaa
Scaler quantityXaddi foolwaa
ScaleIskeel
Scale, drawing toKu sawiran iskeel
ScalenceIsma le’eke
ScoreDhibco
SecantSiikant
SectionQayb
Section, conicJeeb toobineed
Sector of a circleQayb goobo
Sector, sphericalQayb kubbadeed
SegmentQoqob
Segment of a circleQoqob goobo
Segment of a curveQoqod xood
Segment, lineXarriijin
Selling priceSicir gadid
Semi-annualSannad badh/Nus sannad
SemicircleGoobo badh/Nus goobo
SentenceWeedh
Sentence, openWeedh furan
SequenceSusan
Sequence, bounds ofSoohdimaha susun
Sequence, bounded from aboveSusun sare ka soohdimaysan
Sequence, bounded from belowSusun hoos ka soohdimaysan
Sequence, greatest lower bound of aSoohdin hoosaadka u wayn ee susun
Sequence, least upper bound of aSoohdin saraadka u yar ee susun
Sequence, lower bound of aSoohdin hoosaadka susun
Sequence, upper bound of a Soohdin saraadka susun
Sequence, limit of a Xad susun
SeriesDareerin
Series, alternatingDareerin talantaalli ah
Series, binomialDareerin labotibix
Series, factorialDareerin abnaq
Series, geometricDareerin joomateri
Series, harmonicDareerin tawaafuqi
Series, Taylor’sDareerinta Taylar
SetUrur
Set, complementary of aUrur duleed
Set, emptyUrur madhan
Set, universalUrur guud
Sets, disjointUrurro dhextaal ah
Sets, intersention of Dhextaalka ururro
Sets, union ofIsutagga ururro
SideDhinac
Side of an angleDhinac xagal
Side opposite to an angleDhinaca ka soo horjeeda xagal
Side of a polygonDhinac geesoole
Sides of an equationDhinacyada isle’egeed
SigmaSigma
SignCalaamad
SimilarIsu eg
Similar figuresShaxanno isu eg
Similar fractionsJajabyo isu eg
Similar termsTibxo isu eg
Similar trianglesSaddex xagallo isu eg
SimilarityEkaansho
Simple harmonic motionWalhasho
SimplificationFududayn
SimplifiedFududaysan
Simultaneous equationsIsle’egyo wadajira
Simultaneous inequalitiesIsma le’egyo wadajira
SineSayn
Sines, law ofXeerka sayn-yada
Sine curveXood sayn
Sine of a curveSayn tiro
Sine of an angleSayn xagal
Slope Tiiro
Slope of a curve at a pointTiiro xood ee bar
Slope of a straight lineTiiro xarriiq toosan
Smooth curveXood sima
Solid Adke
Solid angleXalad adke
Solid geometryJoomateri adke
Solid of a revolutionWareeg adke
Solids, similarAdkayaal isu eg
SolutionFurfuris
SpaceDululaati
Space, sampleMuunad dululaati
Sphere, cord of aBoqon kubbadeed
Sphere, equation of a Isle’eg kubbadeed
Sphere secant of aSiikant kubbad
SphericalKubbadeed
Spherical angleXagal kubbadeed
Spherical coordinatesKulanno kubbadeed
Spherical surfaceDul kubbadeed
SpiralGariirad
SquareLabajibbaar
Square matrixTaxane labajibbaarane
Square numbersTirooyin labajibbaar
Square rootXidid labajibbaar
Squares, different of twoLabajibbaar faraq laba tiro
Squares, magicLabajibbaaraneyaasha sixirka
Squares, method of leastDariiqad, labajibbaarayaasha ee ugu yar
StandardBeegal
Standard deviationLeexsanaan beegal ah
Straight Toosan
Straight angleXagal toosan
Straight lineXarriiq toosan
Structure, mathematicalDhis xisaabeed
SubgroupKoox hoosaad
SubsetHormo urur
SubtendLaal
SubtractionKalagoyn
SuccessiveIsdabajoog
Successive trailsIsku-dayaal isdabajooga
SufficientFilan
Sufficient conditionXaalad kaafi ah
Sum Wadar
Sum, algebraicWadar aljabreed
Sum, limit of aXadka wadar
Sum of vectorsWadar leebab
SummationWadarayn
Summation signCalaamad wadarayn
Supplementary anglesXaglo istoosiya
Surd, binomialSeed labatibxaale
Surd, trinomialSeed saddextibixaale
Surd indexMuujiyo seed
Surds, conjugate binomialsXisdiga labatibxaale seed
SurfaceDul
Surface, curvedDul xoodan
Surface, cylindricalDul dhululubaysan
Surface, planeDul sallax
Surface, sphericalDul kubbadaysan
Surface of revolutionDul wareeg
SurjectionFansaar hagooge
SymbolSummad
Symbols, algebraicSummadaha aljebreed
Symmetry Wanqar
Symmetry, axialWanqar dibadeed
Synthetic divisionQaybsoon
SystemHabdhis
System, coordinateHabdhis kulan
System, decimalHabdhis tobanle
System, mathematicalHabdhis xisaabeed
System, numberHabdhis tiro
T
TableTuse
TabularTusayn
TabulateTusegalin
TangencyTaabasho
Tangency, point of Barta taabashada
TangentTaanjant
Tangent curveXood taabta
Tangent lineXarriiq taabta
Tangent planeSallax taabta
TautologyDhab-ood/Run-ood
Term, constant (absolute)Tibix madoorsoome
Term, algebraicTibix aljabreed
Term, exponentialTibix jibbaarro
Term, generalTibix guud
Terms, likeTibxo isu eg
TetrahedronAdke afar salxaale ah
Tetrahedron, regularAdke afar salxaale qaabsan
TheoremAragtiin
TheoryAragti
Theory, numberAragti tiro
Three-dimensionalSaddex aaddimaale
Three-dimensional geometryJoomateri saddex aaddimaale
TopologyTobooloji
TracingRaadgurid
Trace, curveXood raadgurid
TrajectoryXood gantaal
TranscendentalKa sarraysa garashada
Transcendental functionsFansaaro ka sarreeya garashada
Transcendental numberTiro ka sarraysa caqliga
Transcendental termTibix ka sarraysa garashada
TransformationDoorsoon
Transformation, identicalDoorsoo asal sug
Transformation, inverseDoorsoon weydaar
Transformation, linearDoorsoon toosan
Transformation, symmetricDoorsoon wanqarsan
TransitiveGudbe
Transitive relationXiriir gudbe
TransitivityGudbid
TranslationRarid
Transpose of a matrixMelmel taxane
TransversalGudbane wadaajiye
TrapeziumKoor
TrapezoidKoor-eke
Trapezoid, isoscelesKoor labaaley
TriangleSaddex-xagal
Triangle, acuteSaddex-xagal fiiqan
Triangle, equiangularSaddex-xagal xaglo le’ege
Triangle, inscribedSaddex-xagal dhexmeersan
Triangle, isoscelesSaddex-xagal labaale ah
Triangle, obtuseSaddex-xagal xagal furan
Triangle, right angledSaddex-xagal qumman
Triangle, scaleneSaddex-xagal isma le’ege
Triangles, congruentSaddex-xagallo isku sargo’an
Triangles, similarSaddex-xagallo isu eg
TrigonometryTirignoometeri
Trigonometry, planeTirignoometeri sallax
Trigonometry, sphericalTirignoometeri kubbadeed
Trihedral angleXagal saddex sallax
TrinomialSaddex tibxaale
Trinomial square, perfectSaddex tibxaale dhan
Triple root of an equationSaddex xidid isle’egeed
TrisectionSaddex-qayb
TrivialBasiid/Macne yar
Non-trivial solutionFurfuris basiid ah
TruncatedLajare
Truth tableTuse rumaad
Truth valueQiime rumeed
Turning pointBar noqod
Two-dimensionalLabo aaddimaale
U
UnbiasedMadhameex, dhexdhexaad
Undefined termTibix aan qeexnayn
UniformAan is beddelin/Siman
UnionIsu tag
Union of two setsIsutagga laba urur
UniqueMadi
Unique factorization theoremAragtida madi isirayn
UnitKowaad/Cutub/Halbeeg
Unit circleGoobo halle
Unit squareLabajibbaarane halle
Universal quantifiedXiddideeye guud
UnknownLamayaqaan
Unknown quantityXaddi lamayaqaan
UpperSare
Upper boundSoohdin sare
Upper limit of integrationXadka sare ee abyineed
V
ValueQiime
Value, absoluteQiime sugan
VariableDoorsoome
Variable, dependentDoorsoome ku xidhan
Variable, independentDoorsoome madaxbannaan
VarianceTaksanaan
VectorLeeb
Vector quantityXaddi leeb
Venn diagramJaantuska Feen
VerifyXaqiiji
VertexGees
Vertex of an angleGees xagleed
Vertical lineXarriiq taagan
VerticesGeesas
Vertices of an ellipseGeesaska qabaal
Vertices of a polygonGeesaska geesoole
Vertices of a triangleGeesaska saddex-xagal
Volume Mug
Volume of a solidMugga adke
W
WeightCulays
Whole numberTiro idil
WordEray
WorkHawl
X
X-axisDhidib-X
X-coordinateKulan-X
Y
YardWaar
Y-axisDhidib-Y
Y-coordinateKulan-Y
Z
Zero Eber
Zero of a polynomialEber tibxaale
Zone of a sphereJiid kubbadeed
Print Friendly